Тренувальні вправи з теми «Окисно-відновні реакції»

Завданя 1. Обчисліть ступені окиснення елементів у сполуках
а) РСl3, CH4, H2O2, NH3, N2H2, OF2 C2H6;
б) LiAsO4, LiAsO3, KCrO2, K2Cr2O7, K2CrO4, KMnO4, K2MnO4.
Завданя 2. Визаначте валентність і ступені окиснення Фосфору  і Карбону в сполуках за графічними формулами

Рисунок3

Завданя 2. Закінчить рівняння реакцій, складіть електронний баланс, вкажіть окисник і відновник.
а) KNO2 + KMnO4 + H2SO4 → KNO3 + K2SO4  + MnSO4 + H2O;
б) Na2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Na2SO3 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O;
в) FeSO4 + H2O2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O;
г) As2S5 + HNO3 → H3ASO+ H2SO4 + NO2 + H2O;
д) As2S3 + HNO3 → H3ASO+ H2SO4 + NO2 + H2O.