Тест затемою «Окисно-відновні процеси»

1. Укажіть схему реакції, у якій водень виступає як окисник
2. Укажіть формулу речовини, яка виступає в окисно-відновних реакціях лише як відновник
3. Вкажіть схему процесу окиснення
4. Сульфур є відновником у реакції між
5. Укажіть речовину, яка виступає в окисно-відновних реакціях лише як окисник
6. Укажіть напівсхему хімічної реакції, у якій Ферум є відновником
7. Укажіть речовину, яка виступає в окисно-відновних реакціях і як окисник, і як відновник
8. Укажіть найнижчий ступінь окиснення Нітрогену
9. Укажіть рівняння окисно-відновної реакції
10. У реакції, що описують рівнянням: 2KMnO4 + 16HCl = 2KCl + 5Cl2 + 2MnCl2 + 8H2O
11. Купрум є відновником у реакції між
12. Укажіть формулу речовини, в якій ступінь окиснення Сульфуру +2