(Українська) Складання рівнянь окисно-відновних реакцій методом електронного балансу (теорія)