Хімічні реакції та закономірності їх перебігу (профільний рівень)  

1. Класифікація хімічних реакцій.

Опанування змісту цієї теми дає змогу навчитися класифікувати реакції за різними ознаками.

 Перейти до сторінки Класифікація хімічних реакцій

2. Енергетика хімічних реакцій.

Опанування змісту цього розділу дає змогу усвідомити перетворення енергії під час хімічних реакцій, закон збереження енергії та закон Гесса;
пояснити суть  понять внутрішня енергія, тепловий ефект реакції та ентальпія;
навчитися  складати термохімічні рівняння;
навчитися проводити нескладні термохімічні обчислення, в тому числі пов’язані з використанням закону Гесса.
 Перейти до сторінки  Тепловий ефект хімічної реакції
Розрахунки за термохімічними рівняннями
Термохімічні закони
Розрахунки за законом Гесса

3.  Хімічна кінетика.

Опанування змісту цього розділу дає змогу усвідомити  суть швидкості хімічної реакції;
обґрунтувати залежність швидкості реакції від різних факторів;
пояснити закон діючих мас,  поняття енергетичний бар’єр, енергія активації, каталіз.
Перейти до сторінки  Швидкість хімічної реакції
Фактори, що впливають на щвидкість хімічної реакції.
Обчислення швидкості хімічних реакцій.
Каталіз. Загальні відомості про гомогенний і гетерогенний каталіз.

4. Хімічна рівновага.

Опанування змісту цього розділу дає змогу усвідомити поняття про оборотні та необоротні реакції, константу хімічної рівноваги.
пояснити суть  хімічної рівноваги, принципу Ле Шательє;
обґрунтувати порушення хімічної рівноваги в результаті зміни концентрації, тиску, температури.
Перейти до сторінки Оборотні та необоротні реакції. Константа хімічної рівноваги.
Порушення хімічної рівноваги. Принцип Ле Шательє.

 

You may also like...

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься.

*