Перевірте свої знання з теми “Будова атома”

Любі   восьмикласники,   випробуйте свої  сили  з  теми  “Періодичний закон Д. І. Менделєєва. Будова атома”.

Розв’яжіть завдання тесту

1. Укажіть рядок, у якому формула вищого оксиду та його гідрату відповідає елементу з числом протонів 17

А R2Oта H3RO3          Б ROта H2RO3

В RO  та R(OH)2             Г R2Oта HRO4

2. Укажіть атом елемента ІІІ періоду, який в основному стані має максимальне число неспарених електронів

А  Фосфор       Б  Сульфур       В  Нітроген       Г  Аргон 

3. Укажіть хімічний елемент, який, утворює оксид у вищому ступені окиснення, що має найбільш виражені кислотні властивості

А  Силіцій       Б  Фосфор         В  Алюміній      Г  Сульфур

4. Виберіть сучасне формулювання Періодичного закону

А  Властивості хімічних елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від атомної маси

Б  Властивості хімічних елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від атомної ваги

В  Властивості хімічних елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від заряду ядра атома

Г  Властивості хімічних елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від електронегативності

5. Визначте рядок, утворений лише з тих елементів, що входять до головної підгрупи періодичної системи  Д.І. Менделєєва

А  F;   Mn;  I       Б  Li;  Na;  K       В  Al;  Ag;  S       Г  Cr;  Ca;  Hg

6. За електронною формулою атома виберіть елемент, який утворює просту речовину, для якої характерні властивості типового неметалу

А  1s22s22p63s1                   Б  1s22s22p63s2

В  1s22s22p63s25         Г  1s22s22p63s23p6

7.  Укажіть правильне визначення ізотопів 

А  нукліди одного хімічного елемента

Б  нукліди різних хімічних елементів

В  прості речовини одного хімічного елемента

Г  прості речовини різних хімічних елементів

8. Чому Сульфур і Хром розташовано в одній групі періодичної системи елементів  Д.І. Менделєєва

А  атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних орбіталей

Б  атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних електронів

В  атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число енергетичних рівнів

Г  Сульфур і Хром мають однакову валентність за Гідрогеном

9. Однакову кількість енергетичних рівнів мають атоми елементів із протонними числами

А 15 і 16             Б 7 і 15                В 8 і 16                Г 15 і 33

10. Визначте число неспарених електронів атома Силіцію в незбудженому стані 

А  1            Б  2          В  3             Г  4

11. Визначте протонне число елемента, атом якого на зовнішній електронній оболонці містить два електрони

А   6          Б   20       В   13          Г   16

12. Протій і Дейтерій, що застосовують у атомній енергетиці, є ізотопами атома Гідрогену тому, що це

А   прості речовини одного хімічного елемента

Б   прості речовини різних хімічних елементів

В   нукліди одного хімічного елемента

Г   нукліди різних хімічних елементів

13. Однакову кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні мають атоми хімічних елементів з протонними числами

А  6 і 7       Б  13 і 14   В  6 і 14     Г  14 і 22

14. Установіть послідовність зростання радіусів атомів хімічних елементів, які мають таку електронну конфігурацію атомів

А 1s22s22p6          Б 1s22s22p4          В 1s22s22p2            Г 1s22s22p3

15. Установіть послідовність посилення металічних властивостей хімічних елементів, які мають певну електронну конфігурацію атомів

А 1s22s22p63s23p64s1              Б 1s22s1

В 1s22s22p63s1                                 Г 1s22s22p62s23p63d104s24p64d105s1

16. Розташуйте металічні елементи за зростанням основних властивостей їх оксидів

А  Алюміній           Б  Магній           В  Натрій          Г  Рубідій

17. Розташуйте елементи в ряд за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні

А алюміній           Б кальцій            В натрій             Г силіцій

18. Води лікувальних мінеральних джерел містять практично всі хімічні елементи періодичної таблиці Д. І. Менделєєва. Кількість деяких із них є незначною, це мікроелементи. Установіть відповідність між назвами мікроелементів та електронними формулами їхніх атомів.

Назви мікроелементів

1  Літій

2  Купрум

3  Ферум

4  Флуор

Електронні формули атомів

А  1s22s22p63s23p63d64s2

Б  1s22s1

В  1s22s22p2

Г  1s22s22p5

Д  1s22s22p63s23p63d104s1

You may also like...

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься.

*