ДПА 2015

Шановні одинадцятикласники, ознайомтесь із змістом і специфікацією  атестаційної роботи з хімії

Демонстраційний варіант атестаційної роботи

Банк завдань атестаційної роботи з хімії

Зміст атестаційної роботи з хімії за курс старшої школи відповідає державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що передбачені навчальною програмою для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту (Тернопіль: Мандрівець, 2011).
Загальна кількість завдань атестаційної роботи 30.
На виконання роботи відведено 90 хвилин.
Атестаційна робота включає завдання з трьох тематичних блоків:
І. “Загальна хімія”:
 • основні поняття і закони хімії;
 • розчини;
 • періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, будова атома, хімічний зв’язок, будова речовини.
ІІ. “Неорганічна хімія”:
 • основні класи неорганічних сполук;
 • металічні елементи;
 • неметалічні елементи.
ІІІ. “Органічна хімія”:
 • вуглеводні;
 • оксигеновмісні органічні сполуки;
 • нітрогеновмісні органічні сполуки;
 • синтетичні високомолекулярні речовини.
Атестаційна роботи складається з завдань п’яти форм:
 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих.
 2. Завдання з вибором кількох правильних відповідей із п’яти запропонованих.
 3. Завдання на встановлення відповідності.
 4. Завдання на встановлення правильної послідовності.
 5. Завдання з розгорнутою відповіддю.
Схеми оцінювання завдань атестаційної роботи з хімії
 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих (№ 1-16) оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
 2. Завдання з вибором кількох правильних відповідей із п’яти запропонованих (№ 17-19) оцінюється в 0, 1 або 2 тестові бали: 2 бали, якщо завдання виконане правильно, 1 бал, якщо визначена тільки одна правильна відповідь, 0 балів, якщо правильної відповіді не надано.
 3. Завдання на встановлення відповідності (№ 20-21) оцінюється в 0,5, 1, 1,5 або 2 тестових бали: 0,5 балів за кожну правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.
 4. Завдання   на   встановлення   правильної   послідовності (№ 22 – 24) оцінюється в 0, 1 або 2 тестових бали: 2 бали, якщо правильно вказано послідовність всіх понять, 1 бал, якщо правильно вказано перше та останнє поняття, або перше та друге; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.
 5. Завдання з розгорнутою відповіддю (№ 25-30) учень повинен безпосередньо виконати. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування задачі або завдання. Правильне розв’язання цих завдань оцінюється відповідно до таблиць
Критерії оцінювання завдання № 25
Таблиця 1
Кількість балів
Виконання завдання
0,5
Записано хімічні формули вихідних речовин
1
Записано схему реакції
1,5
Складено рівняння реакції в молекулярній формі
2
Складено рівняння реакції в молекулярній формі, записано повне йонне рівняння, але є помилки в коефіцієнтах та зарядах йонів
2,5
Складено рівняння реакції в молекулярній формі, записано повне йонне рівняння без помилок
3
Складено рівняння реакції в молекулярній формі, записано повне та скорочене йонні рівняння

Критерії оцінювання завдання № 26
Таблиця 2
Кількість балів
Виконання завдання
0,5
Записано схему реакції
1
Записано схему реакції, проставлено ступені окиснення елементів
1,5
Записано схему реакції, проставлено ступені окиснення елементів, записано одне з рівнянь електронного балансу
2
Записано схему реакції, проставлено ступені окиснення елементів, записано обидва рівняння електронного балансу
2,5
Записано схему реакції, проставлено ступені окиснення елементів, записано обидва рівняння електронного балансу, визначено елемент-окисник, елемент-відновник
3
Записано схему реакції, проставлено ступені окиснення елементів, записано обидва рівняння електронного балансу, визначено елемент-окисник, елемент-відновник та процеси відновлення та окиснення
Критерії оцінювання завдання № 27 і 28
Таблиця 3
Кількість балів
Виконання завдання
1
Записано одну із схем реакції
1,5
Складене одне з рівнянь реакції
2,5
Записано одне рівняння реакції та одну схему реакції
3
Складено два рівняння реакції
4
Записано два рівняння реакції та одну схему реакції
4,5
Складено три рівняння реакції
5,5
Записано три рівняння реакції та одну схему реакції
6
Складено чотири рівняння реакції
Критерії оцінювання завдання № 29
Таблиця 4
Кількість балів
Виконання завдання
1
Записано скорочену умову задачі
2
Записано скорочену умову задачі та формули для обчислень
3
Записано скорочену умову задачі, формули для обчислень та наведено 50 % обчислень
4
Задачу розв’язано повністю правильно
Критерії оцінювання завдання № 30
Таблиця 5
Кількість балів
Виконання завдання
1
Записано скорочену умову задачі
2
Записано скорочену умову задачі та схеми реакцій
3
Записано скорочену умову задачі та рівняння реакцій
4
Записано скорочену умову задачі, рівняння реакцій та формули для обчислень
5
Записано скорочену умову задачі, рівняння реакцій, формули для обчислень та наведено 50 % обчислень
6
Задачу розв’язано повністю правильно
Сума балів, нарахована за всі правильно виконані учнем завдання, переводиться за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів за спеціальною шкалою, що наведена в таблиці 6
Таблиця 6
Оцінка за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів
Кількість набраних тестових балів
1
0 ‒ 5
2
5,5 – 11
3
11,5 – 17
4
17,5 – 23
5
23,5 – 29
6
29,5 – 35
7
35,5 – 41
8
41,5 – 47
9
47,5 – 52
10
52,5 – 55
11
55,5 – 58,5
12
59 – 60
Відповіді на завдання № 1 – 24 заносяться до бланка відповідей. Бланк відповідей містить спеціально відведену частину для внесення змін у відповіді. Таке виправлення не веде до втрати балів. Якщо виправлення зроблено в основній частині бланка відповідей, то бали за таке завдання не нараховуються.
Під  час  проведення  атестації  учням  дозволяється користуватись  періодичною   системою   хімічних   елементів Д. І. Менделєєва, таблицею розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів та солей, електрохімічним рядом напруг металів. Для проведення обчислень учні можуть користуватися калькулятором.

You may also like...

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься.

*