Приклади розв’язання завдань до уроку «Електроліз розплавів електролітів, послідовність електродних процесів»

Завдання 1.

Складіть схеми електродних процесів та рівняння реакції, що відбуваються при електролізі розплаву калій карбонату. Вкажіть процеси окиснення і відновлення.

Розв’язання.

задача электролиз

.

Завдання 2.

 У 1898 році французький хімік Поль Лебо отримав чистий металічний берилій за допомогою електролізу подвійної солі калій-берилій флуориду (K2BeF4). Складіть схеми електродних процесів та рівняння реакції, що відбуваються при електролізі цієї солі та визначте її масу, що витратиться на отримання берилію масою18 г.

Розв’язаннязад электролиз

Відповідь:  m(K2BeF4) = 326 г.

Перейти до сторінки Електроліз розплавів електролітів, послідовність електродних процесів