Тренувальні вправи з теми “Електроліз розчинів і розплавів електролітів”

Завдання 1 .

Які продукти виділяються на інертних електродах при електролізі водного розчину

а) аргентум нітрату;

б) магній хлориду;

в) натрій карбонату?

Напишіть рівняння відповідних електродних процесів, складіть рівняння реакцій електролізу.

Завдання 2.

При електролізі хлориду водного розчину натрій хлориду  утворилося 56 г натрій гідроксиду.  Складіть схеми катодного і анодного процесів та рівняння реакції електролізу натрій хлориду. Визначте обєм газу, що утворився на катоді.

Завдання 3.

Вставте пропущені слова зі списку, що випадає.