Тест “Хімічні реакції”

Хімічні реакції

Тест складається з 38 завдань,  за допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з теми “Хімічні реакції”.

Тест містить
32 завдання  з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;
5 завдань  на встановлення відповідності, кожне з яких оцінюється в 1, 2, 3 або 4 тестові бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари;
1 завдання відкритої форми з короткою відповіддю, під час розв’язання якого треба вписати числовий результат. За виконання завдання цієї форми можна отримати 0 або 2 бали.
Максимально можливий бал за правильно виконаний тест –  54 бали.