Тест “Хімічний зв’язок”

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2009 років

35107662-

.
1. Вкажіть тип кристалічної ґратки амоніаку
А атомна… .Б молекулярна…..В ковалентна…..Г йонна
2. Укажіть рядок сполук, у яких ступінь окиснення Сульфуру однакова
А  H2S;   SO2;   K2SO4
Б  H2SO4;   SO3;   Na2SO4
В  Na2S;   H2SO3;   Na2SO3
Г  K2S;   MgSO3;   CaSO4
3. Визначте рядок сполук, для яких характерний йонний зв’язок
А  N2;   NH3;   NO2
Б  PCl3;   O2;   CO
В  Cl2;   NaCl;   HCl
Г  KF;   NaBr;   CaCl2
4. Визначте символ хімічного елемента, атом якого містить стільки ж електронів, скільки і йон брому
А  P……Б  Se……В  Kr……Г  Xe
5. Хімічним зв’язком у кристалах хлоридів елементів головної підгрупи першої групи періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва є
А   ковалентний полярний……..Б     йонний
В   ковалентний неполярний….Г    металічний
6. Визначте ступінь окиснення Нітрогену в амоній хлориді
А  −1……Б  −3……В  +3……Г  +5
7. Укажіть сполуку з йонним зв’язком
А  H2              Б  HF                  В  NaF                  Г  H2O
8. Укажіть електронну формулу катіону Феруму(3+)
А 1s22s22p63s23p63d64s2                  Б  1s22s22p63s23p63d64s1
В 1s22s22p63s23p63d64s0                  Г  1s22s22p63s23p63d54s0
9. За електронною будовою атома Силіцію, визначте мінімальний і максимальний ступені окиснення цього елемента в сполуках
А   -4 і +4          Б -3 і +5           В -2 і +6              Г -1 і +7
10. Серед зазначених формул визначте сполуку з ковалентним неполярним зв’язком,  яка відома під назвою «паливо майбутнього»
А    CO2        Б   Н2S         В   Н2         Г  CaCl2
11. Визначте рядок, що відповідає ступеням окиснення Нітрогену у сполуках NCl3, NO2, N2О5
А  + 3; + 4; – 4       Б  + 3; + 4; +5      
 В  – 3; + 2; + 4       Г  + 3; + 2; – 2 
12. Установіть відповідність між назвами речовин та типами хімічного зв’язку
Назви речовин
1  кисень
2  гідроген сульфід
3  залізо
4  натрій хлорид

 

Типи хімічного зв’язку
А  йонний
Б  металічний
В  ковалентний полярний
Г  ковалентний неполярний
Д  водневий
13. Установіть речовини послідовно згідно зі схемою:
металічний зв’язок  – ковалентний неполярний зв’язок  – ковалентний полярний зв’язок  – йонний зв’язок
А  NaF…..Б  HCl…..В  I2…..Г  Fe
14. Атом елемента має на 4 електрони менше, ніж йон магнію. Вкажіть протонне число цього хімічного елемента.
15. Методом електронного балансу розставте коефіцієнти в рівнянні окисно-відновної реакції. Укажіть коефіцієнт у відновника.
P + HNO3+H2O → H3PO4 + NO
test-tube-waving-10926401Правильні відповіді Ви можете подивитись тут