Тест “Хімічна реакція”(4)

за матеріалами демонстраційного та тренувального тестів 2015 року

1. Проаналізуйте схему окисно-відновної реакції H2S + PbO2→ PbS + SO2+H2O У цій реакції плюмбум(IV) оксид є I, а число електронів, що беруть участь у зміні ступеня окиснення атома Сульфуру II,

I

II

A

окисником

2

Б

відновником

4

В

окисником

6

Г

відновником

8