Тест “Хімічна реакція” (3)

21. На рисунку зображено енергетичні діаграми однієї й тієї самої реакції, що відбувається за різних умов. Який чинник зумовив відмінності у перебігу реакції?
А  у випадку (2) використали каталізатор
Б  у випадку (2) суміш ретельно перемішували
В  у випадку (1) реакційну суміш нагріли
Г  у випадку (1) реакційну суміш охолодили
2. Укажіть тип хімічної реакції між газуватими амоніаком і гідроген хлоридом
А хлорування;
Б окиснення;
В заміщення;
Г сполучення.
3. Купрум є відновником у реакції між
А CuO і H2;
Б Cu2O і HCl;
В Cu2O і O2;
Г Cu(OH)2 і HCl.
Установіть відповідність між типами і схемами хімічних реакцій
Типи хімічних реакцій
1  розкладу, окисно-відновна
сполучення, окисно-відновна
розкладу, без зміни ступенів окиснення
сполучення, без зміни ступенів окиснення
Схеми хімічних реакцій
А  Ca + Cl2 → CaCl2
Б  NH3 → N2 + H2
В  CaCO3 → CaO + CO2
Г  Na + H2O → NaOH + H2
Д  BaO + H2O → Ba(OH)2
Установіть відповідність між типами і схемами хімічних реакцій
Типи хімічних реакцій
1  повне окиснення
2  заміщення
3  приєднання
4  полімеризація
Схеми хімічних реакцій
А  СН4 + О2 → CO2+ H2O
Б  СН4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
В  C8H18 → C4H10 + C4H8
Г  C2H2 + H2 → C2H4
Д  nC2H4 → [– CH2 – CH2–]
Використовуючи метод електронного балансу, перетворіть схему реакції на хімічне рівняння і вкажіть коефіцієнт перед формулою окисника
Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + H2O.
Укажіть коефіцієнт перед формулою відновника у рівнянні реакції, що відбувається за схемою:
KMnO4 + KCl + H2SO4 → Cl2 + MnSO4 +K2SO4 + H2O.