Тест “Хімічна реакція” (2)

happy-scientist-his-successful-experiment-has-performed-chemistry-47780375

.
1. Яке з наведених перетворень можна характеризувати і як реакцію розкладу, і як окисно-відновну реакцію?
А  NaCl(тв.) + H2SO4(конц.) = NaHSO4 + HCl
Б  2Na + 2H2O = 2NaOH + H2
В  2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3 H2O
Г  2KClO3 = 2KCl + 3O2
2. Укажіть хімічну формулу речовини, у реакції з якою сірка є відновником
А  Н2          Б  Fе          В  Nа          Г  О2
3. Яка дія сприятиме зміщенню хімічної рівноваги реакції
СО2 (г.) + Н2 (г.) ⇄СО (г.) + Н2О (г.); ΔН > 0
в бік утворення карбон(ІV) оксиду?
А  зниження концентрації водню
Б  підвищення температури
В  зниження концентрації водяної пари
Г  підвищення тиску
4. Укажіть напівсхему хімічної реакції, у якій Ферум є відновником
А  Fe2O3 + CO →
Б  FeCl2+ Cl2
В  FeO + H2SO4
Г  Fe(OH)3 + H2SO4
5. У якій з хімічних реакцій підвищення тиску спричинить зміщення хімічної рівноваги в бік утворення реагентів?
А  Н2 (г.) + I2 ⇄ 2HI (г.)
Б  2CO2 (г.) + 2 H2O (г.) +2HCl (г.) ⇄ 2CH3Cl (г.) + 3 O2 (г.)
В  2SO3 (г.) ⇄ 2SO2 (г.) + O2(г.)
Г  CO2 (г.) + 2N2 (г.) ⇄ C (тв.) + 2N2O (г.)
6. Проаналізуйте твердження й укажіть правильні
І. Швидкість хімічної реакції зростає внаслідок подрібнення реагентів.
ІІ. Швидкість хімічної реакції зростає внаслідок збільшення концентрації реагентів.
А правильне лише І           Б правильне лише ІІ
В обидва правильні          Г обидва неправильні
7. Сульфур є відновником у реакції між
А  S і Са              Б  SO2 і O2          В  H2SO4 і Zn      Г  SO2 і H2O
8. Визначте хімічну реакцію для якої, згідно з принципом Ле Шательє, рівновага зберігається у випадку зміни тиску
А  2NO + Cl2⇄2NOCl        Б  N2 + O2 ⇄ 2NO
В  2SO2 + O2 ⇄ SO3             Г  C(графіт) + СО2 ⇄ 2СО
9. Визначте вихідні речовини необоротної хімічної реакції, яка належить до реакції заміщення
А  Zn + HCl →                   Б  H2 + N2
В  NaCl + KNO3 →           Г  HCl + NaOH →
Установіть відповідність між схемами та типами хімічних реакцій.
Схема реакції
1  ZnO + HCl → ZnCl2 + H2O
2  SO3 + H2O → H2SO4
3  Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2
4  Al(OH)3 → Al2O3 + H2O
Тип реакції
А  заміщення
Б  дегідрування
В  обміну
Г  розкладу
Д  сполучення
Установіть відповідність між схемами та типами хімічних реакцій
Схема реакції
  1  MgO + HCl → MgCl2 + H2O
  2  BaO + H2O → Ba(OH)2
  3  Fe+ HCl → FeCl2 + H2
  4  CaCO3 → CaO + CO2
Тип реакції
  А  заміщення
  Б  сполучення
  В  обміну
  Г  розкладу
  Д  дегідратації
Купрум(ІІ) сульфат застосовують для знешкодження білого фосфору
P + CuSO4 + H2O = H3PO4 + Cu + H2SO4.
Підберіть коефіцієнти для наведеної схеми та укажіть коефіцієнт біля формули відновника.
Випари ртуті дуже небезпечні для здоров’я. Для хімічної демеркуризації використовують розбавлений водний розчин калій перманганату, підкислений хлоридною кислотою:
KMnO4 + HCl + Hg → HgCl2 + MnO2 + KCl + H2O.
Використовуючи метод електронного балансу, перетворіть схему реакції
Mg + HNO3(розб.) → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
на хімічне рівняння і вкажіть коефіцієнт перед формулою окисника.
Використовуючи метод електронного балансу, складіть хімічне рівняння окисно-відновної реакції, що відповідає цій схемі. У відповіді зазначте коефіцієнт біля формули сполуки, що є відновником.