Тест “СУМІШІ РЕЧОВИН. РОЗЧИНИ”

Тест складається з 23 завдань, з допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з теми “СУМІШІ РЕЧОВИН. РОЗЧИНИ”.

Тест містить 17 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;
1 завдання з вибором кількох правильних відповідей ізяетирех запропонованих, яке оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо завдання виконано правильно, 0 балів, якщо правильної відповіді не надано, або надані не всі правильні відповіді;
1 завдання на встановлення відповідності, яке оцінюється в 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари;
4 завдання відкритої форми з короткою відповіддю, при вирішенні яких треба вписати числовий результат. При виконанні завдання цієї форми можна отримати 0 або 2 бали.
Максимально можливий бал за правильно виконаний тест – 34 бали.