Тест «Суміші речовин. Розчини» (2)

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011 років
schoolgirl-writing-test-school-23604725
.
1. Визначте формулу слабкого електроліту, що застосовується в кулінарії для консервування овочів
А  HCl            Б  NaOH          В  CH3COOH      Г  CH3COONa
2. Визначте речовини, реакція між якими в розчині відповідає скороченому йонному рівнянню  
Al3+ + 3OH = Al(OH)3
А  алюміній нітрат і калій гідроксид
Б  алюміній і вода
В  алюміній сульфат і купрум(ІІ) гідроксид
Г  алюміній оксид і калій гідроксид
3. Визначте вихідні речовини необоротної хімічної реакції, яка належить до реакції заміщення
А  Zn + HCl →                   Б  H2 + N2
В  NaCl + KNO3 →           Г  HCl + NaOH →
4. Як розділити суміш оксидів FeO і Al2O3?
А  добавити хлоридної кислоти і відфільтрувати;
Б  подіяти водяною парою і відфільтрувати;
В  подіяти магнітом;
Г  добавити розчин лугу і відфільтрувати.
5. Вивчаючи теорію електролітичної дисоціації, учні були ознайомлені із записом скороченого йонного рівняння Са2+ + СО32– = СаСО3. Це рівняння відповідає взаємодії між речовинами
А  кальцій хлорид і натрій карбонат
Б  кальцій сульфід і карбон (ІV) оксид
В  кальцій гідроксид і вуглекислий газ
Г  кальцій ортофосфат і калій карбонат
6. Визначте схему хімічної реакції, яка відповідає скороченому йонному рівнянню
Cu2+ + 2OH = Cu(OH)2
А  кислота + сіль → кислота + сіль
Б  вода + сіль → кислота + основа
В  кислота + основа → вода + сіль
Г  сіль + луг → основа + сіль
7. На Донбасі внаслідок багаторічного промислового вуглевидобутку утворилося багато відкритих накопичувачів із напіврідкою сумішшю води з дрібним вугіллям. Укажіть метод очищення шахтних вод від нього
А  магнітна сепарація        Б  УФ-випромінювання
В  фільтрування                    Г  хлорування
8. Укажіть речовини, що у водному розчині дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену
1  сульфатна кислота
2  бінарна сполука Брому з Гідрогеном
3  натрій сульфат
4  найпростіша сполука Нітрогену з Гідрогеном
продукт гідратації сульфур(ІV) оксиду
газуватий продукт термічного розкладання калій перманганату
Варіанти відповіді:
А  1, 4, 5        Б  1, 2, 5        В  3, 4, 6        Г  2, 3, 6
9. Речовини, реакція між якими описується скороченим йонним рівнянням Н+ + ОН = Н2О, – це
А  амоній нітрат і натрій гідроксид
Б  калій гідроксид і цинк гідроксид
В  літій гідроксид і сульфатна кислота
Г  магній оксид і нітратна кислота
10. В окремих посудинах в однаковому об’ємі води розчинили однакову кількість речовини зазначених солей. Розташуйте наведені сполуки у порядку зростання числа частинок у розчині (за умови повної електролітичної дисоціації)
А  магній нітрат        Б  магній сульфат
В  хром(ІІІ) нітрат    Г  хром(ІІІ) сульфат
11.  (Na2SO4 · n H2O) масою 32,2 г прожарили. Під час прожарювання добули безводну сіль масою 14,2 г, що застосовується для виробництва соди. Визначте число молекул води у кристалогідраті.
12. Обчисліть масову частку лугу (%) в розчині, для виготовлення якого було взято натрій гідроксид кількістю 0,2 моль і воду об’ємом 152 мл.
13. Мідний купорос − кристалогідрат використовується для оміднення сталевих дротів, розмітки сталевих деталей, а також у малярській справі. Визначте масову частку (%) води в мідному купоросі.
14. Обчисліть масову частку (%) лугу в розчині, для виготовлення якого було взято натрій гідроксид кількістю 0,25 моль і воду об’ємом 40 мл.
15. У водному розчині натрій карбонату кількість катіонів Натрію становить 1 моль. Обчисліть масу натрій карбонату декагідрату, використаного для виготовлення цього розчину.
16. У промисловості будівельний гіпс добувають випалюванням природного гіпсу, який внаслідок цього зневоднюється. Обчисліть масу кристалізаційної води у природному гіпсі масою 86 г. .
test-tube-waving-10926401Відповіді Ви можете подивитись тут