Тест “Спирти та феноли”(2)

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011 років
1205037-Smart-Caucasian-School-Boy-Doing-Book-Homework-Study-Poster-Art-Print
.
1. Визначте схему рівняння реакції, в результаті якої утвориться етанол
А  C2H6+Br2……Б  C2H5OH + HBr→
В  C2H4+H2O→…..Г  C2H2+H2O→
2. Визначте речовину «X», що відповідає схемі перетворень
CH4 →X → CH3OH
А  дихлорометан            Б хлорометан      
В  трихлорометан          Г тетрахлорометан
3. Визначте формулу речовини «Х», що застосовують для автогенного зварювання металів у схемі перетворень
СН4 → Х→ CН3СOН
А  СН2 = СН2           Б  С2Н4              В  С2Н2              Г  C2Н5 – OН
4. Яку назву має речовина, структурна формула якої
Рисунок1
А   гептан-2-ол
Б  2,4-диметилпентан-2-ол
В  1,1,3-триметилбутан-1-ол
Г  1,1,3,3- тетраметилпропан-1-ол
5. Укажіть ознаки, що характерні для фенолу
1  безбарвні кристали
2  газувата речовина
3  антисептик
4  амфотерність
5  розчинний у гарячій воді
6  не має запаху
Варіанти відповіді
А  1, 3, 5            Б  1, 2, 4             В  2, 5, 6        Г  3, 4, 5
6. Визначте формулу сполуки, що належить до класу одноатомних насичених спиртів
Рисунок1
7. Укажіть послідовність типів хімічних реакцій, що відповідають перетворенням 1 і 2 за схемою
Рисунок1
А  гідроліз, гідрування               Б  гідроліз, дегідратація
В  дегідратація, гідрування        Г  дегідрування, гідроліз
8. Установіть відповідність між назвою органічної речовини та галуззю її використання
1 бензен…….  …А виробництво пластмас
2 гліцерол……..Б консервант у харчовій промисловості
3 метан……. ……В пальне в побуті та промисловості
4 фенол………….Г парфумерія і фармація
 ………………. ……. Д розчинник
9. Установіть послідовність утворення сполук під час синтезу 2,4,6-трибромфенолу
А  ацетилен      Б бензен        В фенол         Г  хлоробензен
10. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень спирту на ароматичний вуглеводень
А  C2H5OH           Б  C2H4                 В  C6H6                  Г  C2H2
11. Установіть послідовність речовин у ланцюжку перетворень арену на сіль фенолу
А  C6H5OH        Б  C6H5Cl        В  C6H6        Г  C6H5OK
12. Визначте суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції фенолу з натрієм.
13. Унаслідок взаємодії натрію з насиченим одноатомним спиртом масою 0,46 г виділяється водень об’ємом 112 мл (н.у.). У відповіді позначте суму індексів у формулі цього спирту.
14.Обчисліть об’єм (л) кисню (н.у.), що необхідний для згоряння пари метанолу об’ємом 2 л..
test-tube-waving-10926401Відповіді Ви можете подивитися тут