Тест “Спирти та феноли” (3)

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2012-2013 років
1. Укажіть структурну формулу третинного спирту
спирти
2. Який спирт добувають гідролізом жирів?
А  пропан-2-ол       Б  етанол          В  пропан-1-ол          Г  гліцерол
3. Скільки атомів Гідрогену у молекулі фенолу?
А  4          Б  5          В  6          Г  7
4. Укажіть структурну формулу багатоатомного спирту
сп
Установіть відповідність між природою та хімічними формулами спиртів
Природа спиртів
1  вторинний ненасичений
2  вторинний насичений
3  первинний ненасичений
третинний ненасичений
 Хімічна формула спиртівспрт
Установіть послідовність хімічних формул у ланцюжку перетворень алкіну на етер
А  СH3СH2OН     Б  СH2= СH2      В  С2H52H5     Г  СН≡СН
Установіть послідовність хімічних формул у ланцюжку перетворень спирту на арен
А  С2H5OН     Б  С2H2      В  С2H4     Г  С6Н6
Запишіть локанти без розділових знаків послідовно, як вони розташовані за номенклатурою ІЮПАК, у назві речовини, структурна формула якої
1
Структурна формула сполуки
1
Запишіть локанти без розділових знаків у послідовності, в якій вони розташовані у назві цієї речовини.