Тест “Синтетичні високомолекулярні речовини”

1. Укажіть синтетичне волокно
А  вовна            Б  бавовна          В  віскоза          Г  капрон
2. Яку речовину застосовують як мономер для добування полібутадієнового каучуку?
А  СН3 – СН2 – СН2 – СН3                           Б  СН3 – СН = СН – СН3
В  СН2 = СН – СН = СН2                             Г  СН2 = СН – СН2 – СН3
3. Укажіть формулу мономеру для синтезу полівінілхлориду
поливинил
4. Укажіть хімічну формулу мономеру, з якого добувають поліетилен
А  С2Н2        Б  С2Н4        В  С3Н4        Г  С3Н6
5. Укажіть формулу полістирену (полістиролу)
А  [– CH2 – CH = CH – CH2 –]n
Б  [– CH2 – CH2 –]n
В  [– CH2 – CH(CH)3–]n
Г  [– CH2 – CH(C6H5) –]n
Установіть відповідність між потребами автомобілебудування і досягненнями у галузі хімії, що сприяють розвитку автомобілебудування
Потреби автомобілебудування
1  амортизаційне покриття коліс
2  якісне пальне
3  боротьба із корозією сталі
4  покриття для сидінь
Досягнення у галузі хімії
А  гідроліз естерів
Б  вулканізація каучуку
В  полімеризація вінілхлориду
Г  крекінг нафти
Д  гальваностегия