Тест «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів . Будова атома.» (3

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011 років

boy-cartoon-showing-plus-grade-illustration-36399477

1.

Визначте правильне твердження:

«В ряду хімічних елементів Mg → Ca → Ba→Ra

А  зменшується число протонів у ядрах атомів».

Б  збільшується число енергетичних рівнів в атомах».

В  збільшується число валентних електронів в атомах».

Г  зменшуються радіуси атомів».