Тест «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома.» (2)

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2009 років 

images (16)
.

1. Укажіть рядок, у якому формула вищого оксиду та його гідрату відповідає елементу з числом протонів 17

А R2Oта H3RO3   Б ROта H2RO3

В RO  та R(OH)2      Г R2Oта HRO4

2. Укажіть атом елемента ІІІ періоду, який в основному стані має максимальне число неспарених електронів

А  Фосфор     Б  Сульфур    В  Нітроген    Г  Аргон 

3. Укажіть хімічний елемент, який, утворює оксид у вищому ступені окиснення, що має найбільш виражені кислотні властивості

А  Силіцій    Б  Фосфор     В  Алюміній     Г  Сульфур

4. Виберіть сучасне формулювання Періодичного закону

А  Властивості хімічних елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від атомної маси

Б  Властивості хімічних елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від атомної ваги

В  Властивості хімічних елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від заряду ядра атома

Г  Властивості хімічних елементів і утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від електронегативності

5. Визначте рядок, утворений лише з тих елементів, що входять до головної підгрупи періодичної системи           Д.І. Менделєєва

А  F;   Mn;  I       Б  Li;  Na;  K

В  Al;  Ag;  S       Г  Cr;  Ca;  Hg

6. За електронною формулою атома виберіть елемент, який утворює просту речовину, для якої характерні властивості типового неметалу

А  1s22s22p63s1                 Б  1s22s22p63s2

В  1s22s22p63s25        Г  1s22s22p63s23p6

7.  Укажіть правильне визначення ізотопів 

А нукліди одного хімічного елемента

Б  нукліди різних хімічних елементів

В  прості речовини одного хімічного елемента

Г  прості речовини різних хімічних елементів

8. Чому Сульфур і Хром розташовано в одній групі періодичної системи елементів  Д.І. Менделєєва

А  атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних орбіталей

Б  атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число валентних електронів

В  атоми Сульфуру і Хрому мають однакове число енергетичних рівнів

Г  Сульфур і Хром мають однакову валентність за Гідрогеном

9. Однакову кількість енергетичних рівнів мають атоми елементів із протонними числами

А 15 і 16             Б 7 і 15                В 8 і 16                Г 15 і 33

10. Визначте число неспарених електронів атома Силіцію в незбудженому стані 

А  1            Б  2            В  3            Г  4

11. Визначте протонне число елемента, атом якого на зовнішній електронній оболонці містить два електрони

А   6          Б   20       В   13          Г   16

12. Протій і Дейтерій, що застосовують у атомній енергетиці, є ізотопами атома Гідрогену тому, що це

А   прості речовини одного хімічного елемента

Б   прості речовини різних хімічних елементів

В   нукліди одного хімічного елемента

Г   нукліди різних хімічних елементів

13. Однакову кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні мають атоми хімічних елементів з протонними числами

А  6 і 7       Б  13 і 14   В  6 і 14     Г  14 і 22

14. Установіть послідовність зростання окисних властивостей хімічних елементів, які мають таку електронну конфігурацію атомів

А 1s22s22p6      Б 1s22s22p4

В 1s22s22p2      Г 1s22s22p3

15. Установіть послідовність посилення відновних властивостей хімічних елементів, які мають певну електронну конфігурацію атомів

А 1s22s22p63s23p64s1         Б 1s22s1

В 1s22s22p63s1.                      Г 1s22s22p62s23p63d104s24p64d105s1

16. Розташуйте металічні елементи за зростанням їхньої електронегативності

А  Алюміній         Б  Магній

В  Натрій               Г  Рубідій

17. Розташуйте елементи в ряд за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні

А алюміній           Б кальцій           

В натрій              Г силіцій

18. Води лікувальних мінеральних джерел містять практично всі хімічні елементи періодичної таблиці Д. І. Менделєєва. Кількість деяких із них є незначною, це мікроелементи. Установіть відповідність між назвами мікроелементів та електронними формулами їхніх атомів.

Назви мікроелементів

1  Літій

2  Купрум

3  Ферум

4  Флуор

Електронні формули атомів

А  1s22s22p63s23p63d64s2

Б  1s22s1

В  1s22s22p2

Г  1s22s22p5

Д  1s22s22p63s23p63d104s1

test-tube-waving-10926401Перевірити відповіді Ви можете тут