Тест “Періодична система хімічних елементів. Будова атома” (6)

За матеріалами незалежного оцінювання 2015 року

1. У якому рядку записано формули леткої сполуки з Гідрогеном, вищого оксиду і його гідрату, утворених хімічним елементом з протонним числом 16?
А       HE, E2O7, HEO4
Б       EH3, E2O5, H3EO4
В       H2E, EO3, H2EO4
Г       EH4, EO2, H2EO3
2. Який нуклід містить однакове число протонів і нейтронів у ядрі?
А       20Ne
Б       21Ne
В       63Cu
Г       65Cu
3. В атомі хімічного елемента 6 s-електронів і 11 p-електронів. Скільки електронів на його зовнішньому енергетичному рівні?
А       2
Б       4
В       5
Г       7
4. Символи лише неметалічних елементів наведено в рядку
А       S, Se, Si
Б       Cl, Br, Ba
В       Al, Mg, Si
Г       Ag, Au, Al
5. У якому рядку наведено символи хімічних елементів однієї підгрупи
А   K, Cu, Rb
Б   Si, Ge, Pb
В   Si, P, Cl
Г   K, Ca, Ga
6. Формула леткої сполуки хімічного елемента з Гідрогеном – Н2Е. Яка формула кислоти відповідає вищому оксиду цього елемента?
А   H2EO3
Б   H3EO4
В   H2EO4
Г   HEO4
7. Скільки нейтронів у ядрі нукліда 32Р?
А   15
Б   17
В   32
Г   49
8. В атомі хімічного елемента на зовнішньому енергетичному рівні міститься три електрони. Молярна маса його гідроксиду становить 78 г⁄моль. Яке протонне число цього хімічного елемента?
А   5
Б   13
В   15
Г   31
9. У якому рядку наведено найбільше металічних елементів?
А   Al, Ar, Se
Б   Br, Pb, Ba
В   S, Se, Si
Г   C, Cl, Cs
10. У періодичній системі хімічних елементів (коротка форма) Натрій і Купрум належать до
А   одного періоду
Б   однієї підгрупи
В   однієї групи, але різних підгруп
Г   одного періоду, але різних груп
11. Яка частинка містить більшу кількість електронів, ніж протонів?
А   атом Алюмінію
Б   атом Брому
В   катіон Алюмінію
Г   аніон Брому
12. Спільним в електронній будові атомів Натрію та Хлору є
А   число електронів на зовнішньому енергетичному рівні
Б   число енергетичних рівнів, на яких перебувають електрони
В   число енергетичних підрівнів, на яких перебувають електрони
Г   загальне число електронів на енергетичних рівнях
13. Розташуйте хімічні елементи за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів
А   галогени
Б   інертні
В   лужні
Г   лужноземельні
14. Розташуйте хімічні елементи за збільшенням електронегативності їхніх атомів.
А   As
Б   О
В   N
Г   P
15. Розташуйте частинки за зменшенням їхніх радіусів.
А  атом K
Б  атом Rb
В  атом Ca
Г  йон Ca2+
16. Розташуйте хімічні елементи за збільшенням електронегативності їхніх атомів.
А  P
Б  Cl
В  O
Г  Se
17. Розташуйте частинки за збільшенням їхніх радіусів.
А     атом O
Б     атом F
В     атом S
Г     атом S2−
test-tube-waving-10926401Відповіді ви можете переглянути тут