Тест “Періодична система хімічних елементів. Будова атома”

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання  2012  року

1. Які хімічні елементи розташовані в одній головній підгрупі періодичної системи?
А  Si, Ge, Sn        Б  Cr, Sb, Cr       
В  Ti, V, Te        Г  Sn, Sb, Te
2. Укажіть хімічні елементи з однаковим числом енергетичних рівнів в атомах
А  Li і Na        Б  Na і Mg        В  Na і Ca        Г  Al і Ca
3. Атоми яких елементів мають однакове число електронів на зовнішньому енергетичному рівні?
А  Li і Na        Б  Na і Mg          В  Na і Ca          Г  Al і Ca
4. Укажіть пару р-лементів
А  Li і Ca        Б  Na і S          В  Na і Ca          Г  Al і S
5. Укажіть протонне число хімічного елемента, в атомі якого на зовнішньому енергетичному рівні міститься 6 електронів
А  32               Б  16                 В  12                  Г  6.
6. Укажіть число нейтронів у ядрі нукліда 32P
А  15                Б  17                 В  32                  Г  49.
7. Укажіть електронну формулу атома хімічного елемента, хімічна формула вищого оксиду якого ЕO3
А  1s22s22p63s1               Б  1s22s22p63s23p1    
В  1s22s22p63s23p4         Г  1s22s22p63s23p64s2.
8. В атомі хімічного елемента на зовнішньому енергетичному рівні міститься три електрони. Молярна маса його гідроксиду становить 78 г/моль. Яке протонне число цього хімічного елемента?
А  5                  Б  13                   В  15                      Г  31.
9. Укажіть символи хімічних елементів однієї підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва
А  K, Cu, Rb      Б  Si, Ge, Pb      В  Si, P, Cl       Г  K, Ca, Ga.
10. Як змінюється склад електронної оболонки атомів хімічних елементів 3-го періоду періодичної системи Д.І. Менделєєва зі зростанням протонного числа?
А  збільшується число енергетичних рівнів;
Б  зменшується число енергетичних рівнів;
В  зменшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні;
Г  збільшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні.
11. Розташуйте хімічні елементи за збільшенням радіусів їхніх атомів
А  Ві          Б  As           В  Sb          Г  P
12. Розташуйте хімічні елементи за зростанням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів
А  Br           Б  Se            В  B             Г  Ca
13. Розташуйте хімічні елементи за зменшенням радіусів атомів
А  Mg          Б  K              В  Si            Г  O
14. Розташуйте  хімічні елементи за зростанням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів
А  Ca           Б  F               В  Se         Г  B
15. Розташуйте хімічні елементи за зростанням радіусів  їхніх атомів
А  Pb           Б  Sn          В  Ge          Г  Si
test-tube-waving-10926401Відповіді ви можете переглянути тут