Тест “Періодична система хімічних елементів. Будова атома”(4)

Тест  складено за матеріалами основної сесії незалежного оцінювання 2011-2012 років

1206490-Happy-Caucasian-School-Girl-Holding-Out-A-Blank-Report-Card-Poster-Art-Print

.
1. Укажіть протонне число хімічного елемента, в атомі якого на зовнішньому енергетичному рівні міститься 5 електронів
А  5          Б 15           В  25             Г  31
2. У медичній діагностиці та для дослідження взаємодії лікарських засобів використовують радіоактивний нуклід 13N. Укажіть число нейтронів у ядрі цього нукліда.
А  14          Б  13           В  7             Г  6
3. Укажіть електронну формулу атома хімічного елемента, хімічна формула вищого оксиду якого Е2О3
А  1s22s22p63s23p3          Б  1s22s22p63s23p1
В  1s22s22p63s1                  Г  1s22s22p5
4. В атомі s-елемента на зовнішньому енергетичному рівні міститься два електрони. Молярна маса його гідроксиду становить 74 г/моль. Скільки електронів в атомі цього елемента?
А  24          Б  20           В  11             Г  4
5. Укажіть символи хімічних елементів малого періоду періодичної системи Д. І. Менделєєва
А  Na, P, Cl       Б  Na, K, Rb       В  Si, Ti, Pb      Г  Ti, Cr, Fe
6. Як змінюється будова електронної оболонки атомів хімічних елементів 2-го періоду зі зростанням протонного числа?
А  зменшується число енергетичних рівнів
Б  збільшується число енергетичних рівнів
В  зменшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні
Г  збільшується число електронів на зовнішньому енергетичному рівні
7. Яке твердження щодо положення хімічних елементів у періодичній системі Д.І. Менделєєва правильне?
А  неметалічні елементи розміщені наприкінці кожного періоду
Б  кожний період починається неметалічним елементом
В  головні підгрупи містять лише металічні елементи
Г  побічні підгрупи містять лише неметалічні елементи
8. Нукліди Хлору 35Cl та 37Cl
А  містять однакове число електронів
Б  мають однакові нуклонні числа
В  містять однакове число нейтронів
Г  мають однакову масу
9. Установіть відповідність між хімічними елементами, що в незначній кількості містяться у мінеральній воді «Лужанська», і будовою зовнішніх енергетичних рівнів їхніх атомів
Хімічний елемент
1  Сульфур
2  Хлор
3  Кальцій
4  Калій
Будова зовнішнього енергетичного рівня атома
А  4s2
Б  3s23p5
В  3s23p4
Г  4s1
Д  3s23p3
10. Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням числа енергетичних рівнів в електронній оболонці їхніх атомів
А  S          Б  C          В  Fe          Г  I
11. Розташуйте символи хімічних елементів за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів
А  Хлор     Б  Фосфор     В  Оксиген     Г  Калій
12. Розташуйте хімічні елементи за зменшенням радіусів атомів
А  Al                        Б  Si                     В  Mg                   Г  С
13. Розташуйте хімічні елементи за збільшенням числа електронів на зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів
А                           Б  S                      В  Al                    Г  Li
test-tube-waving-10926401Відповіді ви можете переглянути тут