Тест “Основні хімічні поняття. Речовина”

1131549-Black-School-Boy-Mixing-Chemicals-In-Science-Class-Poster-Art-Print

 

 

 

 

 

1. «Хімічна речовина» – це
А   філософська категорія……Б   фізичний об’єкт
В   хімічна абстракція………. …Г   певний вид матерії
2. Визначте останнє слово у формулюванні закона Авогадро. В однакових об’ємах різних газів за одних і тих самих умов міститься однакова кількість…
А   йонів……Б   молекул……В   атомів……Г    електронів
3. Наслідком, що випливає із закону збереження маси речовини, є
А  можливість складання структурних формул речовин
Б  можливість складання рівнянь хімічних реакцій
В  з’ясування причин залежності властивостей речовин від будови
Г   виявлення будови речовин
4. Визначте хімічний елемент, який в сполуці з Оксигеном має найнижчу валентність.
А  P2O5        Б  СО2         В   СaO      Г  N2O3
5. Хімічний елемент із загальним числом електронів 12 утворює оксид
А  R2O         Б  R2O3           В  RO              Г RO2
6. Визначте порядковий номер елемента Х, що утворює речовину складу Х2O3 з відносною молекулярною (формульною) масою 102.
А  14              Б  13                 В  17                 Г 18
7. Визначте рядок, який містить символи хімічних елементів лише із сталою валентністю, що дорівнює II.
А  O, Ba, C, Ca               Б  C, Pb, Cu, Zn
В  O, Ba, Zn, Mg            Г Ca, Fe, C, Ni
8. На малюнку зображено прилад, за допомогою якого збирають газ шляхом витіснення повітря. Визначте назву газуватої речовини, яку можна зібрати у такий спосіб.
Новый рисунок
А  водень     Б  вуглекислий газ     В  метан     Г азот
9. Розташуйте газуваті речовини в ряд за збільшенням відносної густини за повітрям
А  CO            Б  CO2              В  NO               Г  NO2   
10. Розташуйте формули за зменшенням ступеня окиснення Карбону у сполуках
А  СO2              Б  СO             В  С            Г  СН4
 11. Установіть відповідність між назвою хімічного елемента і формулою його вищого оксиду
Хімічний елемент
1  Фосфор
2  Карбон
3  Кальцій
4  Бор
Вищий оксид
А  ЕО
Б  Е2О3
В  ЕО2
Г  ЕО3
Д  Е2О5
12. Установіть відповідність між кількістю речовини і масою
Кількість речовини
1  1,5 моль магній оксиду
2  0,5 моль кисню
3  2 моль води
4  5 моль кальцій карбонату
Маса (г)
А  16
Б  60
В  500
Г  36
Д  550
13. Установіть відповідність між кількістю речовини та масою чи об’ємом (н.у.) речовин.
Кількість речовини
1  0,2 моль
2  0,5 моль
5 моль
4  10 моль
Маса чи об’єм речовини (н.у.)
А  2,6 г
Б  36,5 г
В  220 л
Г  11,2 л
Д  224 л
14. Розташуйте напівсхеми за збільшенням суми коефіцієнтів у рівняннях реакцій.
А  Al+N2         Б  С+H2         В  Al+O2          Г  Ca+S→
15. Розташуйте хімічні формули за збільшенням кількості речовини у їхніх формулах масою 128 г.
А  SO2           Б  CuO          В  Cu2S           Г  S
16. Розташуйте формули речовин у порядку зростання в них масової частки Нітрогену
А  KNO3      Б  KNO2      В  NO      Г  NO2
17. Розташуйте значення кількості речовини наступних кількісних характеристик кисню в порядку зростання
А   44,8 л (н.у.)           В   24,08 ∙ 1023 молекул
Б  160 г                           Г 15,05 ∙ 1023 атомів
18. Розташуйте гази за зростанням їхньої відносної густини за воднем
А  метан      Б  кисень        В  карбон(ІІ) оксид      Г  гідроген сульфід
19. Визначте молекулярну формулу речовини, що входить до складу скелету найпростіших морських тварин аконтарій, якщо масові частки елементів в ньому складають: Стронцію ─ 47,83%; Сульфуру ─ 17,39%; Оксигену ─ 34,78%. Укажіть суму індексів атомів елементів.
20. У склянці міститься оцтова кислота. Кількість речовини атомів Гідрогену в ній становить 1,2 моль. Обчисліть масу оцтової кислоти.
21. Для збереження деревини від гниття використовують цинк хлорид. Обчисліть кількість речовини, якщо відомо, що число молекул цієї сполуки дорівнює 12,04 · 1023.
22. Кущі троянд удобрюють фосфатним добривом – подвійним суперфосфатом Cа(Н2РО4)2. Обчисліть його молярну масу.
23. Молярна маса одного з найвідоміших вітамінів у чотири рази більша за молярну масу карбон(ІV) оксиду. Співвідношення мас хімічних елементів у молекулі речовини-вітаміну таке:
m(C):m(H) : m(O) = 9 : 1 : 12.
Укажіть число атомів у молекулі цієї сполуки.
test-tube-waving-10926401Відповіді Ви можете подивитись тут