Тест “Основні хімічні поняття. Речовина” (3)

 за матеріалами незалежного оцінювання 2015 років
1. Один з народних символів України — барвінок. У цій рослині є алкалоїди складу С46Н58N4O9, C46H56N4O10, C45H54N4O8, на основі яких виробляють життєво необхідні лікарські засоби. У цих трьох речовин
А       однакова масова частка Нітрогену
Б       різний якісний склад
В       однакові найпростіші формули
Г       різний кількісний склад
2. Символи лише неметалічних елементів наведено в рядку
А       S, Se, Si
Б       Cl, Br, Ba
В       Al, Mg, Si
Г       Ag, Au, Al