Тест “Основні класи неорганічних сполук”(2)

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2009 років

31250698-

.

1. Позначте, в якому випадку середовище залишається нейтральним при розчиненні у воді

А  NH3……Б  Na2O……В  N2O5……Г  NO

2. Визначте речовину, з якою взаємодіє кальцій(ІІ) оксид

А  хлоридна кислота……

Б  натрій гідроксид

В  натрій оксид…………..

Г  натрій сульфат

3. Визначте речовину, яка під час взаємодії з водою утворює луги 

А  вуглець……Б  натрій……

В  купрум(ІІ) оксид……Г  фосфор

4. Укажіть сіль, що утворюється внаслідок хімічної реакції сульфур(IV) оксиду з надлишком розчину калій гідроксиду

А  калій сульфід………………..

Б  калій сульфіт

В  калій гідрогенсульфіт…..   

Г  калій сульфат

5. Визначте рядок, у якому вказано хімічні формули речовин, що реагують з розбавленим розчином сульфатної кислоти

А   Cu, ZnO, Zn(OH)2, KCl………

Б   Zn, CuO, Cu(OH)2, К2СО3

В   Cu, ZnO, Zn(OH)2, KNО3……   

Г   Zn, CuO, Cu(ОH)2, K2SO4

6. Вкажіть сполуку, що належить до амфотерних гідроксидів

А  Ba(OН)2           Б  СH3OН            В  Mn(OН)2                   Г  Zn(OH)2

7. Вкажіть у результаті якої хімічної реакції утворюється кислота

А  N2O +H2……Б  SO2 +H2O →……В  SiO2 +H2O →……Г  ZnO +H2O →

8. Вкажіть формулу несолетворного оксиду

А  CO                   Б  CO2                  В  SiO2                 Г  PbO2

9. Магній оксид належить до

А  кислотних оксидів                     

Б  основних оксидів.

В  амфотерних оксидів                  

Г  несолетворних оксидів

10. Визначте речовину «X», що відповідає схемі перетворень

Ca → X → CaCO3

А  Ca(OH)2        Б  CaCl2          В  Ca(NO3)2        Г  CaSO4

11. Визначте речовину «X», що відповідає схемі перетворень

SO2 → X → Na2SO4

А  NaOH              Б  SO3               В  CaSO3             Г  CaSO4

12. Установіть послідовність добування ферум(ІІІ) оксиду із зазначених речовин

А  ферум(ІІ) хлорид………….

Б  залізо……

В  ферум(ІІІ) гідроксид……..  

Г  ферум(ІІ) гідроксид

13. Установіть генетичний ланцюжок добування ферум(III) оксиду з поданих речовин

А  ферум(III) хлорид…….  ….Б  залізо

В  ферум(III) гідроксид…..ююГ  ферум(III) оксид

 14. Установіть послідовність сполук відповідно зі схемою

46

А  CаСО3……Б  Са(НСО3)2…….В  СаН2……Г  Са(ОН)2

15. Установіть генетичний ланцюжок добування барій нітрату з поданих речовин

А нітроген(ІІ) оксид..   .   .Б амоніак….

В нітратна кислота…….   Г нітроген(IV) оксид

16. Кальцій оксид масою 14 г обробили розчином, який містить  нітратну кислоту  масою 35 г.  Обчисліть  масу солі (г), яка утвориться в результаті хімічної реакції.

Віtest-tube-waving-10926401дповіді Ви можете переглянути тут