Тест «Основні класи неорганічних сполук»(5)

1. Яка природа речовини Х у генетичному ряду
Са → СаО → Х → СаCl2
А  неметал                     Б  основа      
В  кислотний оксид      Г  амфотерний гідроксид
2. Як розділити суміш оксидів FeO і Al2O3?
А добавити хлоридну кислоту і відфільтрувати;
Б подіяти водяною парою і відфільтрувати;
В подіяти магнітом;
Г добавити розчин лугу і відфільтрувати.
3. Укажіть сполуки, реакція яких з водою зумовлює утворення кислотних дощів.
А амоніак, кальцій оксид;
Б амоніак, сульфур(VІ) оксид;
В кальцій оксид, кальцій карбід;
Г нітроген(IV) оксид, сульфур(IV) оксид.
4. Укажіть основний оксид.
А FeO;
Б CO2;
В N2O5;
Г ZnO.
5. Хлоридна кислота є
А оксигеновмісною;
Б нелеткою;
В одноосновною;
Г органічною..
Установіть відповідність між хімічними формулами речовин і їхньою природою.
Хімічна формула
1      NaHSO4
2      FeOHCl2
3        CaO
4        HNO3
 
Природа речовини
А        основна сіль
Б        кисла сіль
В        оксигеновмісна кислота
Г        амфотерний гідроксид
Д        основний оксид