Тест “Основні класи неорганічних сполук” (3)

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011 років

33520508-Иллюстрация-Благодаря-Девушка-грустно,-отвечая-Контро

.
1. Визначте пару речовин, що відповідають речовинам «А» та «В» у схемі перетворень 
хром
А натрій хлорид і калій гідроксид
Б калій хлорид і калій гідроксид
В калій хлорид і купрум(ІІ) гідроксид
Г хлоридна кислота і натрій гідроксид
2. Визначте пари речовин, що відповідають сполукам «X1» та «X2» у схемі перетворень     
кальций
А  Сa(OH)2, СaCO3                 Б  СaO, Сa(НCO3)2
В  Сa(OH)2, СaO                     Г  Сa(OH)2, СaC2
3. Визначте формулу речовини «Х» у схемі перетворень
СО→ Х→ Na2CO3
А  NaOH         Б  СО2                В  СaCO3                Г  Ca(HCO3)2
4. Назвіть при термічному розкладі якої речовини утворюється середня сіль та різні за природою оксиди
А  аргентум нітрату…………………..Б  калій нітрату
В  кальцій гідрогенкарбонату….     Г  кальцій карбонату
5. Визначте, до якого класу неорганічних сполук належить неорганічна речовина «Х», що бере участь у реакції за схемою: барій гідроксид + Х → барій карбонат + луг
А  амфотерний гідроксид        Б  кислота
В  основний оксид                    Г  сіль
6. Визначте рівняння хімічної реакції, що характеризує одну із хімічних властивостей нерозчинних основ
А  CuSO4 +2KOH = Cu(OH)2 + K2SO4
Б  Cu(OH)2 + Mg = Mg(OH)2 + Cu
В  Mg(OH)2 + 2NaCl = MgCl2 + 2NaOH
Г  2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3H2O
7. Яку масу алюміній оксиду  (г) можна добути в результаті прожарювання алюміній гідроксиду  масою 312 г? 
8. Під  час  розчинення  в  сульфатній  кислоті двовалентного металу масою 1,6 г виділився водень об’ємом 0,896 л (н.у.) Обчисліть молярну масу металу.
9. Для рентгеноскопії шлунку використовують барій сульфат. Обчисліть його масу (г), що утворюється під час взаємодії сульфатної кислоти кількістю речовини 2 моль з барій хлоридом кількістю речовини 3 моль.
10. На повну нейтралізацію розчину масою 20 г з масовою часткою сульфатної кислоти 19,6 % витрачається розчин лугу. Обчисліть масу (г) розчину лугу з масовою часткою натрій гідроксиду 20 %..

test-tube-waving-10926401Відповіді ви можете подивитись тут