Тест “Основні класи неорганічних сполук”

основные классы

Тест складено за матеріалами основної та додаткової сесій ЗНО 2014 року.

1. Укажіть формулу оксиду, який реагує з водою з утворенням лугу
А  BaO………….. Б  ZnO………..В  CuO………….Г  FeO
2. Яку з речовин можна добути взаємодією металу з водою?
А  Fe(OH)2…… .. Б  Pb(OH)2….В  Cu(OH)2…….Г  Ca(OH)2
3. Укажіть формулу кислої солі
А (CuOH)2CO3     Б Na2CO3        В NaHCO3         Г (NH4)2CO3
4. Укажіть формулу оксиду, який не реагує з водою
А  N2O5…      … ..Б  SO2….     ….В  Al2O3…   …..Г  Na2O
5. Нерозчинну основу добувають взаємодією
А  металу з кислотою
Б  оксиду металу з водою
В  солі з кислотою у водному розчині
Г  солі з лугом у водному розчині
6. У якому рядку наведено формули лише тих речовин, які виявляють амфотерні властивості?
А   AlCl3, Al2O3, Al(OH)3
Б   Al2O3, Al(OH)3, ZnO
В   FeO, FeCl3, Zn(OH)2
Г   NaOH, Be(OH)2, Al(OH)3
7. У прилад помістили водний розчин речовини X і тверду речовину Y. Укажіть формули речовин Х і Y.
тест
 
X
Y
А
HCl
Zn
Б
HCl
CaCO3
В
H2SO4
CaO
Г
H2SO3
ZnO
8. У якому  рядку  в  правильній  послідовності розташовано  формули  солей,  що  утворюються внаслідок  поступового  додавання  розчину натрій  гідроксиду  до розчину  ортофосфатної кислоти?
А  Na3PO4;   NaH2PO4;  Na2HPO4
Б  Na2HPO4;  NaH2PO4;  Na3PO4
В  NaH2PO4;  Na3PO4;  Na2HPO4
Г  NaH2PO4;  Na2HPO4;  Na3PO4
9. Укажіть формулу речовини, із якою реагує алюміній, якщо внаслідок цього утворюється алюміній сульфат.
А  S………………………..Б  H2SO3
В  H2SO(розб.)….        .Г  H2S (газ)
10. Укажіть продукти термічного розкладання ферум(ІІІ) гідроксиду
А  FeO  і  H2O.………..Б  FeO  і  H2
В  Fe2O3  і  H2……… ..Г  Fe2O3  і  H2O
11. Укажіть формулу речовини Х у схемі хімічної реакції
Cu + X → CuSO4 + SO2 + H2O.
А  H2S…………………..Б  H2SO3
В  H2SO4(конц.)….      .Г  H2SO4(розб.)
12. Із якою речовиною реагує амоніак?
А  Na2SO4……Б  NaOH……В  H2……Г  H2SO4
13. Між якими речовинами потрібно провести реакцію, щоб добути карбон(ІV) оксид?
А  CaSO4  і  Na2CO3…………….Б  Ca(NO3)2   і  Na2CO3
В  Ca(HCO3)2    і  Ca(OH)2…    . .Г  CaCO3   і HNO3
14. Які речовини потрібно використати, щоб довести амфотерність алюміній гідроксиду?
А  HCl  і  NaOH……Б  HCl  і CaCl2
В  NaOH і NaCl……Г  NH4Cl  і  CaCl2
Пtest-tube-waving-10926401равильні відповіді Ви можете переглянути тут