Тест затемою “Окисно-відновні процеси”

1. Укажіть речовину, яка виступає в окисно-відновних реакціях лише як окисник
2. Вкажіть схему процесу окиснення
3. Укажіть речовину, яка виступає в окисно-відновних реакціях і як окисник, і як відновник
4. Укажіть формулу речовини, в якій ступінь окиснення Сульфуру +2
5. Укажіть напівсхему хімічної реакції, у якій Ферум є відновником
6. Укажіть формулу речовини, яка виступає в окисно-відновних реакціях лише як відновник
7. У реакції, що описують рівнянням: 2KMnO4 + 16HCl = 2KCl + 5Cl2 + 2MnCl2 + 8H2O
8. Сульфур є відновником у реакції між
9. Укажіть схему реакції, у якій водень виступає як окисник
10. Укажіть рівняння окисно-відновної реакції
11. Купрум є відновником у реакції між
12. Укажіть найнижчий ступінь окиснення Нітрогену