Тест затемою “Окисно-відновні процеси”

1. У реакції, що описують рівнянням: 2KMnO4 + 16HCl = 2KCl + 5Cl2 + 2MnCl2 + 8H2O
2. Купрум є відновником у реакції між
3. Укажіть формулу речовини, в якій ступінь окиснення Сульфуру +2
4. Вкажіть схему процесу окиснення
5. Укажіть найнижчий ступінь окиснення Нітрогену
6. Укажіть рівняння окисно-відновної реакції
7. Укажіть формулу речовини, яка виступає в окисно-відновних реакціях лише як відновник
8. Сульфур є відновником у реакції між
9. Укажіть напівсхему хімічної реакції, у якій Ферум є відновником
10. Укажіть схему реакції, у якій водень виступає як окисник
11. Укажіть речовину, яка виступає в окисно-відновних реакціях лише як окисник
12. Укажіть речовину, яка виступає в окисно-відновних реакціях і як окисник, і як відновник