Тест «Нітрогеновмісні органічні сполуки»(3)

Тест  складено за матеріалами незалежного оцінювання 2012-2013 років
1. Який об’єм (л) кисню витратиться під час згоряння метиламіну об’ємом 4  л (об’єми газів виміряно за однакових умов)?
А  9                 Б  6             В  4             Г  2
2. Укажіть колір нітрогеновмісних сполук, які утворюються внаслідок додавання концентрованої нітратної кислоти до білка.
А  жовтий          Б  чорний          В  синій            Г  фіолетовий
3. Укажіть число атомів у молекулі етиламіну
А  6        Б  7        В  8        Г  10
4. Яке твердження щодо амінокислот неправильне?
А  виявляють амфотерні властивості
Б  погано розчиняються  воді
В  утворюються внаслідок гідролізу білків
Г  є як природні, та і синтетичні
5. Укажіть коефіцієнт перед формулою брому у рівнянні реакції аніліну з бромною водою
А  1          Б  2          В  3          Г  4
6. Укажіть продукти повного гідролізу білків
А  аміни        Б  амінокислоти        В  азот        Г  азот і метан
7. Речовиною білкової природи є
А  тристеарин          Б гліцин         В пектин       Г гемоглобін
8. Укажіть коефіцієнт перед формулою азоту у рівнянні реакції повного окиснення метиламіну
А  1         Б  2        В  3        Г  4
9. Вкажіть кількість атомів Гідрогену в молекулі гліцину
А  4        Б  5        В  6        Г  8
10. Установіть відповідність між структурними формулами речовин і класами органічних сполук
Структурна формула
5
Клас органічних сполук
А  амінокислота
Б  етер
В  альдегід
Г  естер
Д  амін
11. Установіть послідовність речовин у генетичному ланцюжку добування амінокислоти з естеру
А  Н2NСН2СООН        Б  СН3СООС2Н5        
В  СН3СООН                Г  ClСН2СООН
test-tube-waving-10926401
.
Відповіді Ви можете переглянути тут