Тест «Нітрогеновмісні органічні сполуки»(2)

Тест  складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011 років
1167047-Blond-School-Girl-Writing-Poster-Art-Print
.
1. Білкову природу мають
1  шкіра
2  піт
3  волосся
4 гемоглобін
5 сльозова рідина
6 підшкірний жир
Варіанти відповіді:
А  1,2,3         Б  2,3,4           В  1,3,4           Г  4, 5,6
2. Яка органічна речовина застосовується для виробництва вибухівки (динаміту) та є сировиною для виготовлення ліків судинорозширювальної дії? Визначте назву цієї органічної речовини.
А  тринітрат целюлози             Б  нітрометан
В  тринітрат гліцеролу             Г  амінооцтова кислота
3. Визначте сполуку, що є вихідною для синтезу аніліну
А нітробензен     Б нітрогліцерол     В фенол     Г метиламін
4. Визначте назву кінцевого продукту перетворень
Рисунок1
А  карбонова кислота             Б  альдегід
В  спирт                                       Г  амінокислота
5. Укажіть формулу α-амінокислоти
Рисунок1
 6. Укажіть речовину білкової природи
А  етен        Б  триолеїн        В  гемоглобін        Г  глікоген
7. Укажіть речовину, яка спричиняє хімічний опік шкіри
А  гліцерол        Б  гліцин        В  кальцій оксид        Г  калій хлорид
8. Установіть відповідність між хімічними речовинами, формули яких наведено нижче та їхнім застосуванням 
Хімічна формула
1  H2N(CH2)5COOH
2  C17H35COONa
3  NaF
4  KCl
Застосування
А  Профілактика карієсу
Б  Регуляція водно-сольового обміну
В  Виготовлення мила
Г  Профілактика інфікування ВІЛ
Д  Виготовлення капронового волокна
9. Розташуйте сполуки у порядку зростання числа атомів Оксигену в їх молекулах
А  гліцерол        Б  етанол        В  нітробензен        Г  глюкоза
10. Установіть послідовність утворення проміжних речовин під час перетворення хлоропропану на амінопропанову кислоту
А пропаналь           Б пропанова кислота
В пропанол             Г хлоропропанова кислота
11. Розташуйте назви речовин у порядку зростання їхніх молярних мас
А  гліцин                   Б  метанова кислота
В  метаналь             Г  етанова кислота
12. Амін, густина якого за воднем дорівнює 22,5, містить 53,5% Карбону і 15,5% Гідрогену. Визначивши формулу, обчисліть суму атомів в молекулі.
13. Один із компонентів ДНК, амінокислота, має наступний склад у масових відсотках:  С – 39,7 %;  N – 46,4 %;  О – 10,6 %; Н – 3,3 %. Складіть найпростішу формулу амінокислоти і укажіть її відносну молекулярну масу.
test-tube-waving-10926401
.
Відповіді Ви можете переглянути тут