Тест «Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали»

1. Виберіть рівняння реакції, за допомогою якої у промислових умовах добувають водень

А  Zn + 2NaOH + 2H2O = Na2[Zn(OH)4] + H2;….Б  LiH + H2O = LiOН + H2;

В  2Na+ 2H2O = 2NaOH + H2;…………………….. ……Г  C+ H2O = CO + H.

2. Спрогнозуйте наслідки техногенної аварії, яка супроводжується викидом у повітря сульфур(ІV) оксиду

А  У вигляді «лисячих хвостів» спричиняє шкоду для всього живого на Землі;

Б  Погіршення стану навколишнього середовища внаслідок утворення кислотних дощів;

В  Погіршення стану навколишнього середовища внаслідок збільшення парникового ефекту;

Г  Сульфур(ІV) оксид не буде впливати на стан навколишнього середовища.

3. Укажіть застосування алотропної видозміни Карбону – графіту

А  для свердління твердих порід;….Б  для різання скла;

В  для виробництва електродів;…….Г  у виробництві діамантів.

4. Укажіть назву речовини, що під час взаємодії із сіркою проявляє окисні властивості

А  кисень          Б  водень           В  кальцій           Г  літій

5.  Укажіть назву речовини, що під час взаємодії з воднем проявляє відновні властивості

А  кисень           Б  азот                В  калій               Г  бром