Тест «Металічні елементи та їхні сполуки. Метали»

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2008-2009 років

31781428-

.

1. Виберіть твердження, яке характеризує окисно-відновні властивості металів

А  у реакціях атоми металів приймають електрони та відновлюються

Б  атоми металів не змінюють ступінь окиснення

В  атоми металів віддають електрони та окиснюються

Г  атоми металів віддають електрони та відновлюються

2. Виберіть загальну електронну формулу зовнішнього електронного шару атомів лужних елементів

А  ns2np……Б  ns2……В  ns2np1……Г  ns1

3. Визначте метал,який взаємодіючи з водою при кімнатній температурі, виділяє водень

А  цинк……Б  калій……В  мідь……Г  залізо

4. Процесу металотермії відповідає рівняння хімічної реакції:

А   СаСО3 + 4C →  СаС2 + 3СО……..

Б   2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + О2

В   3Fe304 + 8Al →  4Аl2O3 + 9Fe……

Г   Fe2O3 + 3С → 2Fe + 3СО

5. Вкажіть реактив на катіони барію

А   хлорид-аніони…………Б   нітрат-аніони

В   гідроксид-аніони……  .Г   сульфат-аніони

6. Вкажіть пару речовин, що необхідні для добування ферум(II) сульфату

А   Fe(OH)2 i Na24…..    .Б   FeO і К24

В   CuSО4 і Fe……………..Г   Fe2О i H24

7. Залізо може взаємодіяти з речовинами

1 розведена сульфатна кислота

2 барій нітрат

3 купрум(ІІ) сульфат

4 натрій нітрат

5 аргентум(І) нітрат

6 магній хлорид

Варіанти відповіді:

А   1, 2, 4                    Б   2, 3, 4              

В   1, 4, 6               Г   1, 3, 5

8.  Окисні чи відновні властивості проявляє залізо, вступаючи в реакцію з хром(ІІІ) оксидом

А  окисні          Б  відновні           В окисні та відновні

Г  окисних та відновних властивостей не виявляє

9. Установіть послідовність утворення продуктів під час відновлення заліза в доменній печі з червоного залізняку

А  FeO……Б  Fe2O3……В  Fe3O4……Г  Fe

10. Установіть послідовність реагентів та умов, за яких відбувається перебіг хімічних реакцій в генетичному ланцюжку перетворень

Fe → Fe3+ → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe3+

А нагрівання   

Б хлор   

В хлоридна кислота   

Г натрій гідроксид

11. Установіть відповідність між тривіальними назвами речовин та їх формулами

Тривіальна назва
1  кристалічна сода
2  питна(харчова) сода

3  каустична сода

4  кальцинована сода

Формула
А  Na2CO3
Б  NaOH (92-97%)

В  Na2CO3∙10H2O

Г   NaHCO3

Д  Na2SO4

12. Під час взаємодії лужного металу з водою одержали розчин лугу масою 500 г з масовою часткою лугу 2,8% і водень об’ємом 2,8 л (н.у.). Укажіть порядковий номер цього металу в періодичній таблиці Д.І. Менделєєва. 

13. Визначте об’єм водню (л) (н.у.), що утворюється під час розчинення металічного кальцію кількістю речовини 5 моль у великому надлишку води.

test-tube-waving-10926401Відповіді Ви можете переглянути тут