Тест “Металічні елементи та їхні сполуки”

Тест складено за матеріалами незалежного оцінювання 2010-2011 років

1100002-Smart-School-Boy-Writing-In-Class-Poster-Art-Print

.
1. Який із названих засобів побутової хімії при необережному поводженні з ним може спричинити хімічні опіки на шкірі?
А  освіжувач повітря (аерозоль, що містить пропан)
Б  засіб для прочищення каналізаційних труб (гранули натрій гідроксиду)
В  мийний засіб для скла (рідина, що містить гліцерол)
Г  добриво для кімнатних рослин (гранули калій нітрату)
2. Один із найдавніших способів захисту виробів від корозії ─ гаряче лудіння, продуктом якого є біла жерсть, що використовується для виготовлення консервних банок. Який метал використовується для лудіння?
А  цинк          Б  олово              В  нікель             Г  хром
3. Найтонші зліпки та копії виготовляються електролітичним способом, що має назву
А  гальванопластика                Б  гальваностегія
В  оцинковування                     Г  нікелювання
4. Визначте речовину, при додаванні до розчину якої жовтої кров’яної солі (K4[Fe(CN)6]) утворюється темно-синій осад, а при додаванні розчину барій хлориду утворюється білий осад.
А  Fe(NO3)3      Б  FeCl3       В  FeSO4       Г  Fe2(SO4)3
5. Із якими з поданих нижче речовин можна здійснити наступні перетворення:
Рисунок2
А  сірка            Б  літій              В  кремній           Г  мідь
6. Визначте хімічні формули металів, добування яких здійснюється виключно з використанням електролізу
 А  Cu, K, Na         Б  Ca, Ni, Co         В  Cd, Ag, Li         Г  Ca, K, Li
7. Визначте пари речовин, у результаті взаємодії яких утворюється сполука алюміній гідроксид
1 Al і H2O
2 Al2O3 і H2O
3 AlCl3 і KOH
4 AlCl3 і Cu(OH)2
Варіанти відповіді:
А  1 і 2           Б  1 і 3           В  2 і 3           Г  3 і 4
8. В посуді, виготовленому із алюмінію, не можна кип’ятити розчин
А  KNO3         Б  Hg(NO3)2        В  Na2CO3        Г  KCl
9. Питна сода – щирокозастосовуваний у побуті й харчовій промисловості розпушувач тіста – це сіль
А  безоксигенової кислоти          Б  кисла
В  одноосновної кислоти              Г  основна
10. Який з чотирьох металів найменш активний
А  магній          Б  мідь          В  нікель          Г  свинець
11. Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від лужноземельного металу до кислої солі
А  СaCO3            Б  Сa(OH)2             В  Сa          Г  Сa(HCO3)2
12. Розташуйте оксиди металічних елементів за збільшенням їхньої хімічної активності в реакції з водою
А  кальцій оксид    Б  барій оксид
В  магній оксид      Г  стронцій оксид
13. Установіть послідовність хімічних формул речовин у ланцюжку перетворень від неметалу до оксиду металічного елемента
А  MgBr2         Б  Mg(OH)2         В  Br2         Г  MgO
14. Допишіть рівняння реакцій, укажіть коефіцієнти та розташуйте рівняння реакцій в порядку зростання суми коефіцієнтів
А  Ca + N2       Б  Li + O2       В  Al + O2      Г  Ca + S →
15. Для покриття сталевого дроту міддю його пропускають крізь розчин купрум(ІІ) сульфату. Запишіть рівняння реакції та обчисліть масу розчину купрум(ІІ) сульфату (т) з масовою часткою розчиненої речовини 20%, яку потрібно використати для оміднення сталевого дроту, якщо в реакцію вступило залізо масою 5,6 т.
16. Під час випалювання піриту у кисні утворюються ферум(ІІ) оксид та сульфур(ІV) оксид. Обчисліть об’єм кисню (л) (н.у.), що необхідний для взаємодії з піритом масою 6 кг.
17. Суміш порошків алюмінію й міді масою 20 г обробили розчином сульфатної кислоти. У результаті цього виділився водень об’ємом 6,72 л (н.у.). Визначте масову частку міді (%) в суміші..
test-tube-waving-10926401Відповіді Ви можете подивитись тут