Тест з теми “Теорія електролітичної дисоціації”

 
1. Укажіть кількість речовини води в 120 г розчину калій гідроксиду з масовою часткою лугу 25 %
2. Визначте поняття «кислота» з точки зору теорії електролітичної дисоціації
3. Визначте речовини, реакція між якими в розчині відповідає скороченому йонному рівнянню Al3+ + 3OH = Al(OH)3
4. Укажіть кількість речовини (моль) катіонів, що утворилися внаслідок електролітичної дисоціації в розбавленому водному розчині натрій сульфату кількістю речовини 3 моль
5. Укажіть речовини, що у водному розчині дисоціюють з утворенням катіонів Гідрогену
.
1 сульфатна кислота
.
2 бінарна сполука Брому з Гідрогеном
.
3 натрій сульфат
.
4 найпростіша сполука Нітрогену з Гідрогеном
.
5 продукт гідратації сульфур(ІV) оксиду
.
6 газуватий продукт термічного розкладання калій перманганату
.
Варіанти відповіді:
6. Скороченим йонним рівнянням реакції обміну між алюміній нітратом і калій ортофосфатом є
7. Визначте пару йонів, які не можуть знаходитись одночасно в розчині
8. Укажіть схему реакції йонного обміну у водному розчині, під час якої утворюється осад
9. Позначте йони, що містяться в розчині засобу для видалення накипу, якщо відомо, що в цьому розчині колір універсального індикаторного папірця змінюється на червоний
10. На рисунках 1 і 2 схематично позначено електролітичну дисоціацію сильних кислот у водному розчині. Яке твердження є правильним? 1.gif
.
11. Укажіть хімічну формулу слабкого електроліту
12. Визначте речовини, що у водних розчинах взаємодіють за рівнянням реакції у скороченому йонному вигляді

Вa2+ + SO42– = ВaSO4