Тест самоконтролю з теми”Складання рівнянь окисно-відновних реакцій”

Тест складається з 12 завдань,  за допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з теми “Складання рівнянь окисно-відновних реакцій”.

Тест містить
6 завдань  з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 2 тестових бали: 2 бали, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь; 
1 завдання з вибором кількох правильних відповідей із п’яти запропонованих, яке оцінюється в 0 або 2 тестові бали: 2 бали, якщо завдання виконане правильно, 0 балів, якщо правильної відповіді не надано, або надані не всі правильні відповіді;
2 завдання  на встановлення відповідності, кожне з яких оцінюється в 2, 4, 6 або 8 тестових балів: 2 бали за кожну правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари;
1 завдання на встановлення правильної послідовності, кожне з яких  оцінюється в 0, 2, 4 або 6 тестових балів: 6 балів, якщо правильно вказано послідовність всіх понять, 4 бали, якщо правильно вказано перше та останнє поняття, 2 бали, якщо правильно вказано перше або останнє поняття, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;
2 завдання відкритої форми з короткою відповіддю, під час розв’язання яких треба вписати числовий результат. За виконання завдання цієї форми можна отримати 0 або 2 бали.
Максимально можливий бал за правильно виконаний тест –  40 балів.

Після проходження тесту Ви побачите частку вашого балу від максимально можливого, а також оцінку за 12 бальною системою.

Повернутися до сторінки Складання рівнянь окисно-відновних реакцій методом електронного балансу