Тест за темою “Будова атома”

Будова атома

Тест складається з 24 завдань,  за допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з теми “Будова атома”.

Тест містить

  • 19 завдання  з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 2 тестових бали: 2 бали, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;
  • 1 завдання  на встановлення відповідності, кожне з яких оцінюється в 2, 4, 6 або 8 тестових балів: 2 бали за кожну правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари;
  • 3 завдання на встановлення правильної послідовності, кожне з яких  оцінюється в 0, 2, 4 або 6 тестових балів: 6 балів, якщо правильно вказано послідовність всіх понять, 4 бали, якщо правильно вказано перше та останнє поняття, 2 бали, якщо правильно вказано перше або останнє поняття, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;
  • 1 завдання відкритої форми з короткою відповіддю, під час розв’язання яких треба вписати числовий результат. За виконання завдання цієї форми можна отримати 0 або 2 бали.

Максимально можливий бал за правильно виконаний тест –  68 балів.

Після проходження тесту Ви побачите частку вашого балу від максимально можливого.