Тест “Електроліз водних розчинів електролітів”

Електроліз водних розчинів електролітів

Тест складається з 12 завдань,  за допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з теми “Електроліз водних розчинів електролітів”.

Тест містить

  • 8 завдань  з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 2 тестових бали: 2 бали, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;
  • 1 завдання з вибором кількох правильних відповідей із п’яти запропонованих, яке оцінюється в 0 або 2 тестові бали: 2 бали, якщо завдання виконане правильно, 0 балів, якщо правильної відповіді не надано, або надані не всі правильні відповіді;
  • 1 завдання  на встановлення відповідності, яке оцінюється в 2, 4, 6 або 8 тестових балів: 2 бали за кожну правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари;
  • 1 завдання на встановлення правильної послідовності, яке  оцінюється в 0, 2, 4 або 6 тестових балів: 6 балів, якщо правильно вказано послідовність всіх понять, 4 бали, якщо правильно вказано перше та останнє поняття, 2 бали, якщо правильно вказано перше або останнє поняття, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;
  • 1 завдання відкритої форми з короткою відповіддю, під час розв’язання якого треба вписати числовий результат. За виконання завдання цієї форми можна отримати 0 або 2 бали.

Максимально можливий бал за правильно виконаний тест –  34 бали.

Після проходження тесту Ви побачите частку вашого балу від максимально можливого.

Бажаю успіхів!

Повернутися до сторінки “Електроліз водних розчинів електролітів”