Тест “Гальванічний елемент”

Тест складається з 12 завдань, за допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з теми “Гальванічний елемент”.

Тест містить

  • 7 завдань з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 2 тестових бали: 2 бали, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;
  • 2 завдання з вибором кількох правильних відповідей із п’яти запропонованих, яке оцінюється в 0 або 2 тестових бали: 2 бали, якщо завдання виконане правильно, 0 балів, якщо правильної відповіді не надано, або надані не всі правильні відповіді;
  • 1 завдання на встановлення відповідності, яке оцінюється в 2, 4, 6, 8, 10, або 12 тестових бали: 2 бали за кожну правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари;
  • 1 завдання на встановлення правильної послідовності, кожне з яких оцінюється в 0 або 6 тестових бали: 6 балів, якщо правильно вказано послідовність всіх понять, 0 балів, якщо надано неправильну відповідь;
  • 1 завдання відкритої форми з короткою відповіддю, під час розв’язання яких треба вписати числовий результат. За виконання завдання цієї форми можна отримати 0 або 4 бали.

Максимально можливий тестовий бал 40.
Якщо ви наберете максимальний тестовий бал, то отримаєте оцінку 12.

Перейти до сторінки Гальванічний елемент