Тест “Будова атома і хімічний зв’язок”

Тест складається з 34 завдань,  за допомогою яких можна перевірити і оцінити свої знання з теми “Будова атома і хімічний зв’язок”.

Тест містить

  • 29 завдань  з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих, кожне таке завдання оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь;
  • 5 завдань на встановлення правильної послідовності, кожне з яких  оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність всіх понять, 2 бали, якщо правильно вказано перше та останнє поняття, 1 бал, якщо правильно вказано перше або останнє поняття, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь.

Максимально можливий бал за правильно виконаний тест –  44 бали.