Тест “Арени”

Тест містить 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Якщо ви правильно відповісте на всі питання, то отримаєте 12 балів.
1. Вкажіть загальну формулу аренів
2. Укажіть масу бензену, що під дією ультрафіолетового світла прореагував із хлором об’ємом 33,6 л (н.у).
3. Вкажіть число σ-зв'язків у молекулі бензену
4. Реакція нітрування бензену відбувається в присутності
5. Вкажіть число ізомерних аренів складу С8Н10
6. Укажіть за допомогою якого одного реактиву можна провести всі три перетворення і отримати речовину Х, що зберігає ароматичну структуругомологи бензену
7. Суміш бензену з хлором опромінили ультрафіолетовим світлом. До якого типу належить реакція, що відбулася?
8. Укажіть речовину, що не взаємодіє з бензеном
9. Вкажіть велечину валентних кутів у молекулі бензену
10. Укажіть речовину Х в схемі перетворень:
.
метан → Х → бензен
11. Проаналізуйте твердження й укажіть правильні
.
І. Бензен знебарвлює бромну воду.
.
ІІ. Бензен можна добути тримеризацією етану.
12. Вкажіть, за допомогою якої реакції бензен можна відрізнити від гексану
13. Проаналізуйте твердження й укажіть правильні.
.
І. Продуктом дегідрування бензену є циклогексан
.
ІІ. Бензен вступає в реакцію приєднання з хлором
14. Визначте вуглеводень «X», який відповідає схемі перетворень СаС2 → X → С6Н6  
15. Вкажіть речовину, яку добувають гідруванням бензену