Тест “Арени”

Тест містить 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Якщо ви правильно відповісте на всі питання, то отримаєте 12 балів.
1. Вкажіть число ізомерних аренів складу С8Н10
2. Вкажіть речовину, яку добувають гідруванням бензену
3. Вкажіть число σ-зв'язків у молекулі бензену
4. Визначте вуглеводень «X», який відповідає схемі перетворень СаС2 → X → С6Н6  
5. Вкажіть велечину валентних кутів у молекулі бензену
6. Укажіть за допомогою якого одного реактиву можна провести всі три перетворення і отримати речовину Х, що зберігає ароматичну структуругомологи бензену
7. Вкажіть, за допомогою якої реакції бензен можна відрізнити від гексану
8. Вкажіть загальну формулу аренів
9. Укажіть речовину Х в схемі перетворень:
.
метан → Х → бензен
10. Проаналізуйте твердження й укажіть правильні
.
І. Бензен знебарвлює бромну воду.
.
ІІ. Бензен можна добути тримеризацією етану.
11. Реакція нітрування бензену відбувається в присутності
12. Укажіть речовину, що не взаємодіє з бензеном
13. Суміш бензену з хлором опромінили ультрафіолетовим світлом. До якого типу належить реакція, що відбулася?
14. Укажіть масу бензену, що під дією ультрафіолетового світла прореагував із хлором об’ємом 33,6 л (н.у).
15. Проаналізуйте твердження й укажіть правильні.
.
І. Продуктом дегідрування бензену є циклогексан
.
ІІ. Бензен вступає в реакцію приєднання з хлором