Тест “Арени”

Тест містить 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Якщо ви правильно відповісте на всі питання, то отримаєте 12 балів.
1. Реакція нітрування бензену відбувається в присутності
2. Вкажіть речовину, яку добувають гідруванням бензену
3. Визначте вуглеводень «X», який відповідає схемі перетворень СаС2 → X → С6Н6  
4. Вкажіть число ізомерних аренів складу С8Н10
5. Проаналізуйте твердження й укажіть правильні
.
І. Бензен знебарвлює бромну воду.
.
ІІ. Бензен можна добути тримеризацією етану.
6. Укажіть речовину, що не взаємодіє з бензеном
7. Суміш бензену з хлором опромінили ультрафіолетовим світлом. До якого типу належить реакція, що відбулася?
8. Укажіть масу бензену, що під дією ультрафіолетового світла прореагував із хлором об’ємом 33,6 л (н.у).
9. Вкажіть число σ-зв'язків у молекулі бензену
10. Укажіть за допомогою якого одного реактиву можна провести всі три перетворення і отримати речовину Х, що зберігає ароматичну структуругомологи бензену
11. Вкажіть загальну формулу аренів
12. Вкажіть велечину валентних кутів у молекулі бензену
13. Проаналізуйте твердження й укажіть правильні.
.
І. Продуктом дегідрування бензену є циклогексан
.
ІІ. Бензен вступає в реакцію приєднання з хлором
14. Укажіть речовину Х в схемі перетворень:
.
метан → Х → бензен
15. Вкажіть, за допомогою якої реакції бензен можна відрізнити від гексану