Тест “Арени”

Тест містить 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Якщо ви правильно відповісте на всі питання, то отримаєте 12 балів.
1. Вкажіть число ізомерних аренів складу С8Н10
2. Суміш бензену з хлором опромінили ультрафіолетовим світлом. До якого типу належить реакція, що відбулася?
3. Укажіть масу бензену, що під дією ультрафіолетового світла прореагував із хлором об’ємом 33,6 л (н.у).
4. Проаналізуйте твердження й укажіть правильні
.
І. Бензен знебарвлює бромну воду.
.
ІІ. Бензен можна добути тримеризацією етану.
5. Вкажіть, за допомогою якої реакції бензен можна відрізнити від гексану
6. Реакція нітрування бензену відбувається в присутності
7. Вкажіть речовину, яку добувають гідруванням бензену
8. Вкажіть загальну формулу аренів
9. Вкажіть число σ-зв'язків у молекулі бензену
10. Укажіть речовину, що не взаємодіє з бензеном
11. Вкажіть велечину валентних кутів у молекулі бензену
12. Укажіть речовину Х в схемі перетворень:
.
метан → Х → бензен
13. Визначте вуглеводень «X», який відповідає схемі перетворень СаС2 → X → С6Н6  
14. Укажіть за допомогою якого одного реактиву можна провести всі три перетворення і отримати речовину Х, що зберігає ароматичну структуругомологи бензену
15. Проаналізуйте твердження й укажіть правильні.
.
І. Продуктом дегідрування бензену є циклогексан
.
ІІ. Бензен вступає в реакцію приєднання з хлором