Тест “Алкени”

Тест містить 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Якщо ви правильно відповісте на всі питання, то отримаєте 12 балів.
1. Визначте формулу дигалогеналкану, при нагріванні якого з цинком утворюється алкен
2. Визначте формулу алкену, відносна густина парів якого за повітрям дорівнює 2,41
3. До гомологічного ряду алкенів належить вуглеводень формула якого                              
4. Гідратація алкенів є реакцією
5. Під час вивчення вуглеводнів між двома учнями виникла суперечка щодо їхніх властивостей. Перший учень зауважив, що для алканів характерною є реакція полімеризації, другий, що алкени знебарвлюють бромну воду. Чиї міркування можна вважати правильними?
6. Унаслідок пропускання етену крізь бромну воду
7. Визначте газ Х, що можна отримати за допомогою приладу, який зображено на малюнку добування етену
8. Вкажіть речовину, яку одержують гідруванням етену
9. Укажіть число структурних ізомерів, що відповідає формулі С5Н10
10. Вкажіть формулу спирту, під час дегідратації якого можна отримати пент-2-ен
11. Визначте речовину Х3 в схемі перетворень Ланцюг
12. Позначте реакцію, що відбувається за правилом Марковнікова
13. У якому варіанті відповіді правильно вказано спільні властивості етану й етену?
.
1)  за нормальних умов є газами
.
2)  добре розчиняються у воді
.
3)  взаємодіють з водним розчином калій перманганату
.
4)  взаємодіють з бромом
.
5)  здатні до полімеризації
.
6)  взаємодіють з гідроген бромідом
14. Визначте газ Х, який можна отримати за допомогою приладу, що зображено на малюнку. добування мет
15. Вкажіть речовину, яку можна отримати під час взаємодії 2-метил-3-хлоробутану з спиртовим розчином лугу
16. Вкажіть продукт взаємодії бут-1-ену з хлором
17. Вкажіть формулу алкену, у якого є геометричні ізомери
.
геометрична ізомерія
.
18. Вкажіть властивості етену
.
1) безбарвна рідина
.
2) має різький запах
.
3) безбарвний газ
.
4) трохи легший за повітря
.
5) майже без запаху
.
6) погано розчиняється у воді
.
7) не горить
.
8) з повітрям утворює вибухонебезпечні суміші
19. Алкен масою 4,2 г здатен приєднати 8 г брому. Визначте молекулярну формулу цього алкену.
20. Суміш етану і етену об'ємом 2 л знебарвила розчин бромної води масою 200 г з масовою часткою брому 2 %. Визначте об'ємну частку етану в суміші.