Тест “Алкени”

Тест містить 20 завдань з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Якщо ви правильно відповісте на всі питання, то отримаєте 12 балів.
1. Під час вивчення вуглеводнів між двома учнями виникла суперечка щодо їхніх властивостей. Перший учень зауважив, що для алканів характерною є реакція полімеризації, другий, що алкени знебарвлюють бромну воду. Чиї міркування можна вважати правильними?
2. Вкажіть продукт взаємодії бут-1-ену з хлором
3. До гомологічного ряду алкенів належить вуглеводень формула якого                              
4. Визначте формулу дигалогеналкану, при нагріванні якого з цинком утворюється алкен
5. Вкажіть речовину, яку можна отримати під час взаємодії 2-метил-3-хлоробутану з спиртовим розчином лугу
6. Вкажіть формулу спирту, під час дегідратації якого можна отримати пент-2-ен
7. Гідратація алкенів є реакцією
8. Укажіть число структурних ізомерів, що відповідає формулі С5Н10
9. Вкажіть формулу алкену, у якого є геометричні ізомери
.
геометрична ізомерія
.
10. Визначте газ Х, що можна отримати за допомогою приладу, який зображено на малюнку добування етену
11. Суміш етану і етену об'ємом 2 л знебарвила розчин бромної води масою 200 г з масовою часткою брому 2 %. Визначте об'ємну частку етану в суміші.
12. Визначте речовину Х3 в схемі перетворень Ланцюг
13. Вкажіть властивості етену
.
1) безбарвна рідина
.
2) має різький запах
.
3) безбарвний газ
.
4) трохи легший за повітря
.
5) майже без запаху
.
6) погано розчиняється у воді
.
7) не горить
.
8) з повітрям утворює вибухонебезпечні суміші
14. Алкен масою 4,2 г здатен приєднати 8 г брому. Визначте молекулярну формулу цього алкену.
15. Унаслідок пропускання етену крізь бромну воду
16. Визначте формулу алкену, відносна густина парів якого за повітрям дорівнює 2,41
17. Визначте газ Х, який можна отримати за допомогою приладу, що зображено на малюнку. добування мет
18. Позначте реакцію, що відбувається за правилом Марковнікова
19. Вкажіть речовину, яку одержують гідруванням етену
20. У якому варіанті відповіді правильно вказано спільні властивості етану й етену?
.
1)  за нормальних умов є газами
.
2)  добре розчиняються у воді
.
3)  взаємодіють з водним розчином калій перманганату
.
4)  взаємодіють з бромом
.
5)  здатні до полімеризації
.
6)  взаємодіють з гідроген бромідом