Тест “Алкани”

Тест містить 24 завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. За кожну правильну відповідь Вам буде нараховано 0,5 бала.
1. Укажіть хімічну формулу алкану
2. Ізомерія алканів обумовлена
3. Під час отруєння нафтопродуктами не можна споживати жири, рослинні олії, тому що вуглеводні…
4. Укажіть структурну формулу ізомеру н-гексану
5. Визначте назву продукту, який утворюється під час взаємодії метану об’ємом 56мл та хлору об’ємом 168 мл, якщо реакція відбувається при розсіяному сонячному випромінюванні, а об’єми речовин визначено за однакових умов
6. Визначте число вторинних атомів Карбону в молекулі 2,3,3-триметилпентану
7. Визначте пару речовин , що є ізомерами
8. Визначте речовину, з якою взаємодіє пропан
9. Визначте скільки вуглеводнів зображено формулами   Формулы алканов
10. Оберіть ознаки, що характерні для етану
.
1 за звичайних умов знаходиться в газоподібному стані
.
2 має різький запах
.
3 розчиняється у воді
.
4 горить блідим блакитним полум'ям
.
5 у 15 разів важчий за водень
.
6 забарвлений у світло-жовтий колір
11. Вкажіть промисловий спосіб добування метану
12. Вкажіть продукти термічного крекінгу алканів
13. Визначте алкан, відносна густина парів якого за повітрям дорівнює 2,48
14. Вкажіть реакцію алканів, що відбувається при опроміненні суміші вихідних речовин світлом
15. Вкажіть речовину, що можна використати як каталізатор в реакції дегідрування алканів
16. Визначте молекулярну формулу алкану, якщо при його спалюванні отримали 4,48 л карбон(ІV) оксиду (н.у.) і 4,5 г водяної пари.
17. Вкажіть число σ-звязків у молекулі етану
18. Визначте типи хімічних реакцій, що характерні для пропану
.
1 гідрування
.
2 повне окиснення
.
3 заміщення
.
4 приєднання
.
5 ізомеризація
.
6 полімеризація
19. З якою речовиною потрібно нагріти кристалічний натрій гідроксид, щоб отримати етан
20. Установіть формулу алкану, густина якого становить 1,34 г/л
21. Укажіть назву вуглеводню, що утворюється під час нагрівання хлороетану з металічним натрієм
22.  Якою літерою позначено третинний атом Карбону в структурній формулі речовини?
Рисунок1
23. Вкажіть об'єм кисню, що витратився на спалювання 6 л етану (н.у.)
24. Вкажіть речовину, що має формулу C7H16