Тест за темою “Основні класи неорганічних сполук”

Тест містить 12 питань про властивості речовин, що відносяться до основних класів сполук. Оберіть одну правильну відповідь з чотирьох. За кожну правильну відповідь вам буде наразовано 1 бал. Бажаю успіхів!
1. Укажіть основний оксид
2. Укажіть назву оксиду, що взаємодіє з водою
3. Укажіть сіль, що взаємодіє з калій гідроксидом
4. Яка природа речовини Х у генетичному ряду Са → СаО → Х → СаCl2
5. Укажіть формулу оксиду, якому відповідає нітратна кислота
6. З якими речовинами реагує алюміній гідроксид?
7. Укажіть формулу оксиду, який реагує з водою з утворенням лугу
8. позначте речовину, що взаємодіє з вуглекислим газом
9. Що спостерігатиме учень, який змішав розбавлені водні розчини калій карбонату і сульфатної кислоти?
10. Позначте метал, що здатний витискувати водень з кислот
11. Укажіть речовину, що реагує із сульфур(VІ) оксидом
12. Визначте пару речовин, що відповідають речовинам «А» та «В» у схемі перетворень хром