Тест за темою “Основні класи неорганічних сполук”

Тест містить 12 питань про властивості речовин, що відносяться до основних класів сполук. Оберіть одну правильну відповідь з чотирьох. За кожну правильну відповідь вам буде наразовано 1 бал. Бажаю успіхів!
1. Яка природа речовини Х у генетичному ряду Са → СаО → Х → СаCl2
2. позначте речовину, що взаємодіє з вуглекислим газом
3. З якими речовинами реагує алюміній гідроксид?
4. Укажіть речовину, що реагує із сульфур(VІ) оксидом
5. Укажіть сіль, що взаємодіє з калій гідроксидом
6. Позначте метал, що здатний витискувати водень з кислот
7. Укажіть основний оксид
8. Укажіть формулу оксиду, який реагує з водою з утворенням лугу
9. Укажіть назву оксиду, що взаємодіє з водою
10. Визначте пару речовин, що відповідають речовинам «А» та «В» у схемі перетворень хром
11. Що спостерігатиме учень, який змішав розбавлені водні розчини калій карбонату і сульфатної кислоти?
12. Укажіть формулу оксиду, якому відповідає нітратна кислота