Тест “Спирти та феноли”

Тест включає 17 завдань на вибір однієї правильної відповіді з чотирьох.
1. Визначте схему рівняння реакції, в результаті якої утворюється етанол
2. Укажіть речовину, що має найбільш виражені кислотні властивості
3. Укажіть тип ізомерії, що характерний для етанолу
4. Фенол реагує з 1) киснем 2) бензеном 3) натрій гідроксидом 4) гідроген хлоридом 5) натрієм 6) карбон(IV) оксидом
5. Вкажіть ознаку протікання реакції, що дозволяє відрізнити гліцерин від етанолу
6. Визначте речовину «X», що відповідає схемі перетворень CH4 →X → CH3OH
7. Фенол можна отримати в реакції
8. Укажіть речовину, з якою взаємодіє метанол
9. Який спирт добувають гідролізом жирів?
10. Кислотні властивості у фенолу виражені сильніше, ніж у
11. Укажіть пару речовин, під час взаємодії яких утворюється бутан-1-ол
12. Вкажіть сполуку, яку можна отримати окисненням пропан-1-олу
13. Укажіть сполуку, що утворюється при нагріванні етанолу з сульфатною кислотою
14. Етиленгліколь можна отримати внаслідок реакції
15. Укажіть формулу ізомеру пентан-1-олу
16. Феноли на відміну від спиртів взаємодіють з
17. Вплив бензенового кільця на гідроксильну групу в молекулі фенолу доводить його реакція з

 

 

 

Онлайн конструктор тестов. Тесты