Тест “Спирти та феноли”

Тест включає 17 завдань на вибір однієї правильної відповіді з чотирьох.
1. Укажіть пару речовин, під час взаємодії яких утворюється бутан-1-ол
2. Укажіть речовину, що має найбільш виражені кислотні властивості
3. Укажіть формулу ізомеру пентан-1-олу
4. Кислотні властивості у фенолу виражені сильніше, ніж у
5. Вплив бензенового кільця на гідроксильну групу в молекулі фенолу доводить його реакція з
6. Феноли на відміну від спиртів взаємодіють з
7. Укажіть сполуку, що утворюється при нагріванні етанолу з сульфатною кислотою
8. Визначте речовину «X», що відповідає схемі перетворень CH4 →X → CH3OH
9. Який спирт добувають гідролізом жирів?
10. Укажіть тип ізомерії, що характерний для етанолу
11. Фенол реагує з 1) киснем 2) бензеном 3) натрій гідроксидом 4) гідроген хлоридом 5) натрієм 6) карбон(IV) оксидом
12. Визначте схему рівняння реакції, в результаті якої утворюється етанол
13. Вкажіть ознаку протікання реакції, що дозволяє відрізнити гліцерин від етанолу
14. Укажіть речовину, з якою взаємодіє метанол
15. Етиленгліколь можна отримати внаслідок реакції
16. Фенол можна отримати в реакції
17. Вкажіть сполуку, яку можна отримати окисненням пропан-1-олу

 

 

 

Онлайн конструктор тестов. Тесты