Тест “Спирти та феноли”

Тест включає 17 завдань на вибір однієї правильної відповіді з чотирьох.
1. Визначте схему рівняння реакції, в результаті якої утворюється етанол
2. Кислотні властивості у фенолу виражені сильніше, ніж у
3. Вкажіть сполуку, яку можна отримати окисненням пропан-1-олу
4. Фенол реагує з 1) киснем 2) бензеном 3) натрій гідроксидом 4) гідроген хлоридом 5) натрієм 6) карбон(IV) оксидом
5. Який спирт добувають гідролізом жирів?
6. Укажіть речовину, що має найбільш виражені кислотні властивості
7. Укажіть тип ізомерії, що характерний для етанолу
8. Укажіть формулу ізомеру пентан-1-олу
9. Вкажіть ознаку протікання реакції, що дозволяє відрізнити гліцерин від етанолу
10. Укажіть речовину, з якою взаємодіє метанол
11. Визначте речовину «X», що відповідає схемі перетворень CH4 →X → CH3OH
12. Укажіть пару речовин, під час взаємодії яких утворюється бутан-1-ол
13. Фенол можна отримати в реакції
14. Етиленгліколь можна отримати внаслідок реакції
15. Феноли на відміну від спиртів взаємодіють з
16. Вплив бензенового кільця на гідроксильну групу в молекулі фенолу доводить його реакція з
17. Укажіть сполуку, що утворюється при нагріванні етанолу з сульфатною кислотою

 

 

 

Онлайн конструктор тестов. Тесты