Тема 1. Теорія будови органічних сполук

Заняття 1.

Короткі відомості з історії становлення і розвитку органічної хімії. Перші синтези органічних речовин.

Заняття 2.

Теорія як вища форма наукових знань. Передумови створення теорії хімічної будови органічних сполук. Теорія хімічної будови О.Бутлерова.

Заняття 3.

Залежність властивостей речовин від складу і  хімічної будови молекул. Ізомерія. Приклади ізомерії неорганічних і органічних речовин.

Заняття 4.

Розвиток теоретичних уявлень про будову органічних речовин. Основні напрями розвитку теорії будови органічних речовин, її значення.

Заняття 5.

Життя і діяльність О.Бутлерова.