Складання рівнянь окисно-відновних реакцій методом електронного балансу