Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

Програмні вимоги зовнішнього незалежного оцінювання 2017

Особи, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти,

повинні знати

Поняття про полімер, мономер, елементарну ланку, ступінь полімеризації.

Класифікацію високомолекулярних речовин; способи синтезу високомолекулярних речовин; будову і властивості полімерів; термопластичні полімери і пластмаси на їх основі; поняття про натуральні і синтетичні каучуки, синтетичні волокна; значення полімерів у суспільному господарстві та побуті.

повинні вміти

Класифікувати полімери за шляхом одержання (природні, штучні, синтетичні); відношенням до нагрівання термопластичні, термореакційні); будовою (лінійні, розгалужені, сітчасті).
Складати рівняння реакцій полімеризації з утворенням найважливіших полімерів (поліетилену, поліпропілену, полістирену, полівінілхлориду, тефлону, фенолформальдегідних смол, поліізопрену, полібутадієну, капрону, лавсану).
Розрізняти способи утворення високомолекулярних сполук (реакції полімеризації та поліконденсації).
Порівнювати властивості природних (бавовна, льон, шовк, вовна), штучних (штучний ацетатний і віскозний шовк) та синтетичних волокон (капрон, лавсан).
Установлювати зв’язки між властивостями та застосуванням полімерів.

Повернутися до “Органічна хімія”