Термохімічні закони

Гесс

Герман Іванович Гесс

У 1840 р. Г. І. Гесс відкрив закон термохімії:

тепловий ефект хімічної реакції при постійному об’ємі або тиску не залежить від шляху реакції, а визначається лише  початковим й кінцевим станами системи.

До сторінки Хімічні реакції та закономірності їх перебігу